Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Documentació per crear les Fitxes

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament.
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives que tinguin un preu superior als 20 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici.

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí.

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós

 

LLISTAT DE LES PROPERES ACTIVITATS

En aquesta secció pots consultar la relació de les properes activitats programades en el municipi de Palamós. Cada apunt està configurat amb el títol descriptiu de l’activitat, la data i el punt de sortida o lloc on es portarà a terme l’esdeveniment. Si una hora concreta ve seguida de (+) significa que aquella activitat també es fa en altres horaris posteriors. Per exemple, la subhasta del peix 16:15h (+), també es fa a les 16:45h, 17:15h i 17:45h.

Cal recordar que tant aquestes dades, com les incloses a les fitxes descriptives, són facilitades per les pròpies entitats organitzadores, o bé s’extreuen de les informacions provinents de l’Ajuntament de Palamós. Televisió Palamós no es fa responsable de no publicar els canvis (dates, preus…) o anul·lacions que es produeixin, si no s’ens faciliten amb una certa antel·lació.

Tots els apunts que disposin d’una imatge en el seu lateral, inclouen una fitxa descriptiva amb molta més informació de l’activitat (les que no disposin de fitxa es senyalitzaran amb el nou logo turísitc de Palamós, en el lateral de l’apunt). Per llegir més informació sobre la publicació de les fitxes descriptives consulta aquí.

En el transcurs dels propers dies anirem activant gradualment les fitxes disponibles de les diferents activitats.

Tots el mes

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Gimnàstica suau a l'Àrea Activa de la platja Gran

09:30h Àrea Activa Platja Gran

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Tallers infantils a l'Àrea activa de la platja Gran

10:30h (+) Àrea Activa Platja Gran

De dilluns a divendres

ag-subhasta-del-peix-vg-ve1-agenda-de-palamos

Visita guiada per a conèixer la subhasta del peix

16:15h (+) Museu de la Pesca

Cada dilluns

visita-guiada-museu-de-la-pesca-vp01-agenda-de-palamos

Visita guiada per a conèixer el Museu de la Pesca

19:00h Museu de la Pesca

Cada dimarts

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

17:00h Aparc. de La Fosca

ag-natacio-en-aigues-obertes-ve1-agenda-de-palamos

Natació en aigües obertes, a la platja de La Fosca

18:00h (+) Platja La Fosca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Visita guiada a les barques "Gacela" i "Estrella Polar"

19:00h Museu de la Pesca

Cada dimecres

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

El món del peix blau: inclou visita guiada amb tastet

08:00h Musu de la Pesca

petits-xefs-al-espai-del-peix-ve02

Petits xefs a l'Espai del Peix (taller de cuina per a joves)

10:30h Espai del Peix

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

"La Gamba de Palamós" visita guiada amb tastet

19:00h Museu de la Pesca

Cada dijous

petits-xefs-al-espai-del-peix-ve02

Petits xefs a l'Espai del Peix (taller de cuina per a joves)

10:30h Espai del Peix

ag-natacio-en-aigues-obertes-ve1-agenda-de-palamos

Natació en aigües obertes, a la platja de La Fosca

18:00h (+) Platja La Fosca

visita-guiada-museu-de-la-pesca-vp01-agenda-de-palamos

Visita guiada per a conèixer el Museu de la Pesca

19:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Sessió de show-cooking per menjar peix en família

20:00h Espai del Peix

Cada divendres

petits-xefs-al-espai-del-peix-ve02

Petits xefs a l'Espai del Peix (taller de cuina per a joves)

10:30h Espai del Peix

ag-natacio-en-aigues-obertes-ve1-agenda-de-palamos

Natació en aigües obertes, a la platja de La Fosca

18:00h (+) Platja La Fosca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Ruta pel Port de Palamós, històries i anècdotes...

19:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Sessió de show-cooking de cuina marinera

20:00h Espai del Peix

Cada dissabte

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

"La nit dels cinc sentits" a l'Espai del Peix

20:00h Espai del Peix

En dates concretes

ag-contes-infantils-butxaques-del-mar-ve1-agenda-de-palamos

Contes al Passeig del Mar amb l'Ada Cusidó

02/07 |19:00h Passeig del Mar

ag-rumband-palamos-2020-ve1-agenda-de-palamos

Festival Rumb(A)Palamós: "Rumb(A)nd Palamós"

03/07 | 22:00h Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Ruta literària: "El Palamós de Truman Capote"

04/07| 19:00h (lloc pendent)

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Espectacle: "Atrapasomnis, l'Aventura de somiar"

07/07 | 19:30h Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Contes al Passeig del Mar amb l'Alquimia Musical

09/07 |19:00h Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Festival Rumb(A)Palamós: "Joan Garriga i el Mariatxi"

10/07 | 22:00h Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Ruta guiada per Sant Joan, fins al Molí de Vent

11/07 | (hora i lloc pendents)

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Concert de música jazz: "The Bop Collective"

11/07 | 20:30 Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Contes al Passeig del Mar amb "La Perleta"

16/07 |19:00h Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

"Quan el sol es pon 2020" actuació de Litus 3

16/07 |20:30h Plaça Sant Pere

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Festival Rumb(A)Palamós: espectacle "Acorde a ti"

17/07 | 22:00h Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Visita al nucli antic en temps de Barba-Rossa

18/07 | 19:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

El paratge de Castell. El poblat íber i el seu paisatge

19/07 | 18:00h Aparcament Castell

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

"Quan el sol es pon 2020" Pauerkids Black Music

21/07 |19:30h Plaça Catalunya

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Contes al Passeig del Mar amb la Laura Asensio

23/07 |19:00h Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Festival Rumb(A)Palamós: actuació de Diego Cortés

24/07 | 22:00h Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

La Bruixeria a Palamós (ruta nocturna guiada)

25/07 | 20:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Visita guiada al castell de Sant Esteve de La Fosca

26/07 | 18:00h La Fosca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Contes al Passeig del Mar amb l'Eva Gonzàlez

30/07 |19:00h Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

"Quan el sol es pon 2020" actuació de Sara Fontan

30/07 |20:30h Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Festival Rumb(A)Palamós: actuació de Mabel Flores

31/07 | 22:00h Arbreda Municipal

Exposicions

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Exposició "Aigua de Mar" de Carles Piqueras

tot el mes | Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Visita la exposició “El llegat d'Ezequiel Torroella”

tot el mes | Capella del Carme

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

JULIOL

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Sant Aaron
Sant Domicià
Santa Leonor

DIA 02

Sant Bernadí Realino
Sant Martinià
Sant Procés

DIA 03

Sant Heliodor
Sant Jacint
Sant Lleó II

DIA 04

Santa Berta
Santa Isabel de Portugal
Sant Laureà

DIA 05

Sant Antoni-Mª Zacarria
Santa Filomena
Sant Miquel dels Sants

DIA 06

Sant Isaïes
Santa Maria Goretti
Sant Ròmul

DIA 07

Santa Edilberga
Sant Fermí
Sant Ot o Odó

DIA 08

Sant Adrià III
Sant Àquila
Sant Edgar

DIA 09

M. de Déu Reina de la Pau
Sant Joan de Colònia
Sant Zenó o Zenon

DIA 10

Santa Amèlia
Sant Ascani
Sant Cristòfor o Criftòfol

DIA 11

Sant Benet
Sant Pius I
Santa Olga

DIA 12

Sant Abundi
Sant Ignasi Delgado
Sant Marciana

DIA 13

Sant Enric
Sant Eusebi de Cartago
Santa Sara

DIA 14

Santa Adela
Sant Camil de Le·lis
Sant Francesc Solano

DIA 15

Sant Antíoc
Sant Bonaventura
Santa Rosalia

DIA 16

Mare de Déu del Carme
Santa Mª Magdalena
Sant Vitalià

DIA 17

Sant Aleix
Santa Justa
Santa Rufina

DIA 18

Sant Frederic
Santa Marina
Santa Simforosa

DIA 19

Santa Àurea
Sant Pere de Cadireta
Sant Símmac

DIA 20

Sant Elies
Santa Liberata
Santa Margarida

DIA 21

Sant Daniel
Sant Llorenç Bríndisi
Santa Pràxedes

DIA 22

Santa Mª de Magdala
Sant Menelau
Sant Teòfil

DIA 23

Santa Brígida
Santa Cunegunda
Santa Gràcia

DIA 24

Sant Borís
Santa Cristina
Sant Víctor

DIA 25

Diada de Sant Jaume
Santa Glorinda
Santa Valentina

DIA 26

Santa Angelina
Santa Anna
Sant Joaquim

DIA 27

Sant Cugat
Santa Juliana
Sant Pantaleó

DIA 28

Santa Caterina Thomàs
Sant Cels
Sant Nazari

DIA 29

Sant Adam
Sant Fèlix III
Santa Marta

DIA 30

Sant Abdó o Abdon
Sant Justí de Jacobis
Sant Senén

DIA 31

Sant Dionís
Sant Germà
Sant Ignasi de Loiola

Calendari Laboral 2020

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dilluns 6 de gener (Reis)
 • Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 13 d’abril (Pasqua Florida)
 • Divendres 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dimecres 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 15 d’agost (l’Assumpció)
 • Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimarts 8 de desembre (La Puríssima)
 • Divendres 25 de desembre (Nadal)
 • Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 25 de juny i 26 de juny
 • Calonge, 13 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 12 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 20 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 21 de febrer i 1 d’agost
 • Vall-llobrega, 27 de gener i 21 de setembre
 • Mont-ras, 1 de juny i 7 de desembre
 • Palafrugell, 1 de juny i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 1 de juny i 17 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 1 de juny i 25 d’agost
 • Girona, 1 de juny i 29 d’octubre
 • Barcelona, 1 de juny i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener
  CAP D’ANY
 • Dilluns 6 de gener
  REIS
 • Divendres 10 d’abril
  DIVENDRES SANT
 • Dilluns 13 d’abril
  PASQUA FLORIDA
 • Divendres 1 de maig
  FESTA DEL TREBALL
 • Dimecres 24 de juny
  SANT JOAN
 • Dissabte 15 d’agost
  L’ASSUMPCIÓ
 • Divendres 11 de setembre
  DIADA DE CATALUNYA
 • Dilluns 12 d’octubre
  F. NACIONAL D’ESPANYA
 • Dimarts 8 de desembre
  LA PURÍSSIMA
 • Divendres 25 de desembre
  NADAL
 • Dissabte 26 de desembre
  SANT ESTEVE

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  25 juny i 26 juny
 • CALONGE
  13 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  12 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  20 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  21 febrer i 1 agost
 • VALL-LLOBREGA
  27 gener i 21 setembre
 • MONT-RAS
  1 juny i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  1 juny i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  1 juny i 17 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  1 juny i 25 agost
 • GIRONA
  1 juny i 29 octubre
 • BARCELONA
  1 juny i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

JULIOL

Dia 01

Dia Internacional del Reggae

Dia Internacional de l’Acudit

Dia 02

Dia Mundial dels OVNIs

Dia 03

Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic

Dia Internacional de la Síndrome de Rubinstein-Taybi

Dia 04

Dia Internacional de les Cooperatives

Dia Mundial dels Dofins en captivitat

Dia 06

Dia Internacional del Petó Robat

Dia 07

Dia Internacional de la Conservació de l’Sòl

Dia Mundial del Cacau

Dia 08

Dia Mundial de l’Al·lèrgia

Dia 09

Dia Internacional de la Destrucció de Armes de Foc

Dia 11

Dia Mundial de la Població

Dia 13

Dia Mundial del Rock

Dia Internacional del Sarcoma

Dia 14

Dia Mundial del Ximpanzé

Dia 15

Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut

Dia 16

Dia Mundial de la Serp

Dia 17

Dia Mundial de l’Emoji – World Emoji Day

Dia 18

Dia Internacional de Nelson Mandela

Dia 20

Dia de l’Amic

Dia 21

Dia Mundial del Gos

Dia 22

Dia Mundial del Cervell

Dia 23

Dia Mundial de les Balenes i els Dofins

Dia 24

Dia Internacional del Tequila

Dia 25

Dia Internacional de la Dona afrodescendent

Dia 26

Dia dels Avis

Dia Internacional de la defensa de l’Ecosistema Manglar

Dia 28

Dia Mundial contra l’Hepatitis

Dia 29

Dia Internacional del Tigre

Dia 30

Dia Mundial contra el Tràfic de Persones

Dia Internacional de l’Amistat

 

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

Atesa la situació d’alerta sanitària motivada pel Covid-19, no hi ha prevista cap escala de creuers turístics, al port de Palamós, durant aquest 2020.