Quan:
30 de Juliol de 2019 @ 20:00
2019-07-30T20:00:00+02:00
2019-07-30T20:15:00+02:00
On:
AJUNTAMENT DE PALAMÓS

 

Aquest dimarts 30 de juliol hi ha convocada una sessió plenària de caràcter ordinari a l’Ajuntament de Palamós. Aquest plenari, obert a tothom que hi vulgui assistir, tindrà lloc a la sala de sessions de la corporació municipal i començarà a les 20:00h amb el següent ordre del dia:

01.- Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de dates 15 de juny i 9 de juliol de 2019.
02.- Acord de delegació de competència de Ple a Junta de Govern Local.
03.- Acord d’establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
04.- Acord d’aprovació provisional de la modificació núm. 18 del POUM de Palamós, supressió de l’acotació de la fondària edificable d’alguns rengles d’edificació.
05.- Acord d’aprovació provisional de la modificació núm. 20 del POUM referent a la regulació del regruix de les façanes per a la millora tèrmica dels edificis existents.
06.- Acord d’aprovació inicial del projecte d’obres locals ordinàries d’adequació de l’edifici del mercat.
07.- Acord d’aprovació d’una convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament d’una subvenció per a l’organització del Carnaval de Palamós 2020 i 2021.
08.- Acord de canvi de nom del carrer de Remigi Robau i Morató, que passarà a anomenar- se carrer d’Engràcia Ayats Oliva, Gracieta.
09.- Acord d’assignació de noms per als nous carrers A, B, i C del Pla de Millora Urbana núm. 7 i 8.
10.- Acord d’assignació de nom de carrer a un tram perpendicular del carrer Sardenya.
11.- Acord de canvi de nom del tram del carrer de la Font situat entre en carrer Rentadors i el carrer A del Pla de millora Urbana núm. 7 Camí de la Font Sud.
12.- Acord de resolució sancionadora per infracció de la Llei 50/1999, de tinença d’animals potencialment perillosos, per no disposar de la llicència de conducció de gos potencialment perillós.
13.- Acord de modificació de crèdit 15/2019 del Pressupost 2019.
14.- Acord d’aprovació del Compte General de l’exercici 2018.
15.- Acord d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa pel servei de llar d’infants “L’Estel de Mossèn Gumersind”.
16.- Moció per impulsar la democràcia participativa a la nostra Vila.
17.- Moció per promoure el consum estratègic a la nostra Vila.
18.- Moció per aturar la mercantilització i externalització de serveis públics a les persones.
19.- Precs i Preguntes

Cas de no haver-hi quòrum vàlid d’assistents en aquesta primera convocatòria la sessió se celebrarà en segona convocatòria el dia 1 d’agost de 2019 a la mateixa hora.

 


 

  • Data: dimarts 30 de juliol.
  • Hora: a les 20:00h.
  • Preu de l’activitat: obert al públic.
  • + Informació: Oficina d’Atenció al Ciutadà | Tel: 972 60 00 26 | Mòbil: 648 59 53 26 | oac@palamos.cat
  • Lloc de l’acte: Ajuntament de Palamós, C/ Major, 56. Palamós.

 

PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOL 2019
x-cartell-ple-municipal-de-palamos-vep01-agenda-de-palamos

Activa la geolocalització

 

 

 

TOT SEGUIT ET CONVIDEM A DESAR UN COMENTARI SOBRE AQUESTA ACTIVITAT

Tant si ets de l’entitat organitzadora, per animar a la gent a participar en l’activitat que organitzeu, com si ets una persona que vols aportar alguna informació addicional a l’activitat o donar la teva opinió posterior sobre com s’ha desenvolupat l’acte, si t’ha agradat o no, si en vols fer alguna crítica o per felicitar als organitzadors, t’oferim la possibilitat d’escriure un text tot seguit. Cal assenyalar que, amb l’objectiu de vetllar per a una correcció dels textes en les formes (s’acceptaran les crítiques però no els insults ni les faltes de respecte) i per evitar spams (parlant de coses que no tenen res a veure amb el tema en concret), les opinions, abans de publicar-se, passaran per un sistema de moderació. Televisió Palamós et recomana llegir la Política de Privacitat abans d’omplir aquest formulari.