Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Documentació per crear les Fitxes

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament.
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives que tinguin un preu superior als 20 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici.

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí.

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant (estiu 2020) està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant (estiu 2020) està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS SUSPESA PER L’ALERTA SANITÀRIA

ATENCIÓ! El format d’aquesta secció, dedicada a informar als ciutadans sobre l’Agenda  d’Activitats del municipi, queda suspesa fins a nou avís, a causa de l’ALERTA SANITÀRIA PEL BROT DE CORONAVIRUS (COVID-19).

EN BREU PODREU ACCEDIR DES D’AQUÍ A UN APARTAT INFORMATIU ADAPTAT A LA SITUACIÓ ACTUAL D’ALERTA SANITÀRIA

Jornada de portes obertes al Museu de la Pesca

08/03 | 10:00h  Museu de la Pesca

Taller pràctic de biodansa (afectats fibromiàlgia)

12/02 | 19:00h  Palamós Gent Gran

Presentació del llibre: "Pensaments intermitents"

28/02 | 19:00h  Biblioteca Municipal

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

MARÇ

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Santa Antonina
Sant Lleó
Sant Rossend

DIA 02

Santa Agnès de Praga
Santa Àngela de la Creu
Sant Lluci

DIA 03

Sant Celoni
Sant Medir
Santa Màrcia

DIA 04

Sant Arcadi
Sant Casimir
Sant Nèstor

DIA 05

Mare de Déu d’Àfrica
Sant Josep Joan de la Creu
Santa Olívia

DIA 06

Santa Coleta Boylet
Sant Oleguer
Sant Virgili

DIA 07

Santa Felicitat
Santa Perpètua
Sant Teòfil

DIA 08

Santa Aurèlia de Niça
Sant Joan de Déu
Sant Veremon

DIA 09

Sant Dagobert
Santa Francesca Romana
Sant Pacià

DIA 10

Sant Càndid
Sant Macari
Sant Simplici

DIA 11

Santa Àurea
Sant Eulogi de Cordova
Santa Rosina

DIA 12

Sant Bernat
Sant Innocenci
Sant Maximilià

DIA 13

Santa Patrìcia
Sant Ramir
Sant Salomó

DIA 14

Sant Arnal
Santa Florentina
Sant Matilde

DIA 15

Sant Climent Mª Hofbauer
Santa Lluïsa de Marillach
Sant Raimon de Fitero

DIA 16

Sant Abraham
Santa Eusèbia
Sant Heribert

DIA 17

Santa Gertrudis
Sant Josep d’Arimatea
Sant Patrici

DIA 18

Sant Anselm de Mantua
Sant Ciril de Jerusalem
Sant Salvador d’Horta

DIA 19

Sant Amanci
Sant Josep
Sant Pancari

DIA 20

Santa Alexandra
Sant Ambròs de Siena
Santa Eufèmia

DIA 21

Santa Fabiola
Sant Filemó
Sant Nicolau de Flüe

DIA 22

Sant Benvingut
Santa Lea
Sant Zacarias

DIA 23

Sant Josep Oriol
Santa Rebeca
Sant Toribi

DIA 24

Sant Agapit
Santa Caterina de Suecia
Sant Simó

DIA 25

Encarnació del Senyor
Sant Humbert
Sant Ireneu

DIA 26

Sant Brauli
Santa Eugènia de Córdova
Santa Màxima

DIA 27

Sant Alexandre
Santa Lídia
Sant Rupert

DIA 28

Sant Doroteu
Sant Guntram
Sant Sixt III

DIA 29

Santa Beatriu de Silva
Sant Ciril
Sant Eustaci

DIA 30

Sant Joan Clímac
Sant Quirí
Sant Règul

DIA 31

Sant Amós
Santa Balbina
Sant Benjamí

Calendari Laboral 2020

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dilluns 6 de gener (Reis)
 • Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 13 d’abril (Pasqua Florida)
 • Divendres 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dimecres 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 15 d’agost (l’Assumpció)
 • Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimarts 8 de desembre (La Puríssima)
 • Divendres 25 de desembre (Nadal)
 • Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 25 de juny i 26 de juny
 • Calonge, 13 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 12 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 20 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 21 de febrer i 1 d’agost
 • Vall-llobrega, 27 de gener i 21 de setembre
 • Mont-ras, 1 de juny i 7 de desembre
 • Palafrugell, 1 de juny i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 1 de juny i 17 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 1 de juny i 25 d’agost
 • Girona, 1 de juny i 29 d’octubre
 • Barcelona, 1 de juny i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener
  CAP D’ANY
 • Dilluns 6 de gener
  REIS
 • Divendres 10 d’abril
  DIVENDRES SANT
 • Dilluns 13 d’abril
  PASQUA FLORIDA
 • Divendres 1 de maig
  FESTA DEL TREBALL
 • Dimecres 24 de juny
  SANT JOAN
 • Dissabte 15 d’agost
  L’ASSUMPCIÓ
 • Divendres 11 de setembre
  DIADA DE CATALUNYA
 • Dilluns 12 d’octubre
  F. NACIONAL D’ESPANYA
 • Dimarts 8 de desembre
  LA PURÍSSIMA
 • Divendres 25 de desembre
  NADAL
 • Dissabte 26 de desembre
  SANT ESTEVE

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  25 juny i 26 juny
 • CALONGE
  13 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  12 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  20 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  21 febrer i 1 agost
 • VALL-LLOBREGA
  27 gener i 21 setembre
 • MONT-RAS
  1 juny i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  1 juny i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  1 juny i 17 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  1 juny i 25 agost
 • GIRONA
  1 juny i 29 octubre
 • BARCELONA
  1 juny i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

MARÇ

Dia 01

Dia per a la Discriminació Zero

Dia 03

Dia Mundial de la Vida Silvestre

Dia Mundial dels Defectes Congènits

Dia Internacional de l’Audició

Dia 04

Dia Mundial de l’Enginyeria per al Desenvolupament Sostenible

Dia 05

Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

Dia 08

Dia Internacional de la Dona

Dia 09

Dia Internacional de les persones desaparegudes

Dia 11

Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme

Dia 12

Dia Mundial del Ronyó

Dia Mundial del Glaucoma

Dia 14

Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular

Dia del Número Pi

Dia Internacional de les Matemàtiques

Dia 15

Dia Mundial dels Drets del Consumidor

Dia 17

 Dia Mundial del Treball Social

Dia 19

Dia del Pare

Dia 20

Dia Internacional de la Felicitat

Dia Internacional de la Llengua Francesa

Dia 21

Dia Internacional Contra la Discriminació Racial

Dia Internacional de la Poesia

Dia Internacional dels Boscos (Dia de l’Arbre)

Dia Mundial de la Síndrome de Down

Dia Europeo dels Arxius

Dia Mundial de la Titella

Dia 22

Dia Mundial de l’Aigua

Dia 23

Dia Meteorològic Mundial

Dia 24

Dia Mundial de la Tuberculosi

Dia Internacional per al Dret a la Veritat amb relació a les Violacions Greus dels Drets Humans i per a la Dignitat de les Víctimes

Dia 25

Dia Internacional de Record de les Víctimes de l’Esclavatge i del Comerç Transatlàntic d’Esclaus

Dia Internacional de Solidaritat amb els Membres del Personal de Nacions Unides Detinguts o Desapareguts

Dia 27

Dia Mundial del Teatre

Dia 28

L’Hora del Planeta (últim dissabte de març)

Dia 30

Dia Mundial del Trastorn Bipolar

Dia Internacional de les Treballadores de la Llar

Dia 31

Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere

Dia Mundial Contra el Càncer de Colon

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

Tant punt com ja sigui oficial, publicarem en aquesta secció el llistat de creuers turístics que faran escala a Palamós durant aquesta temporada 2020.