Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Documentació per crear les Fitxes

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament.
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives que tinguin un preu superior als 20 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici.

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí.

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant (estiu 2020) està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant (estiu 2020) està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós

LLISTAT DE LES PROPERES ACTIVITATS

En aquesta secció pots consultar la relació de les properes activitats programades en el municipi de Palamós. Cada apunt està configurat amb el títol descriptiu de l’activitat, el dia i el mes, l’hora d’inici de l’acte i el punt de sortida o lloc on es portarà a terme l’esdeveniment.

Cal recordar que tant aquestes dades, com les incloses a les fitxes descriptives, són facilitades per les pròpies entitats organitzadores, o bé s’extreuen de les informacions provinents de l’Ajuntament de Palamós. Televisió Palamós no es fa responsable de no publicar els canvis (dates, preus…) o anul·lacions que es produeixin, si no s’ens faciliten amb una certa antel·lació. 

Si cliques a sobre d’un apunt que disposi d’una fotografia en el seu lateral, accediràs a una fitxa descriptiva amb molta més informació de l’activitat (les que no disposin de fitxa es senyalitzaran amb el logo de Palamós en el lateral de l’apunt). Per llegir més informació sobre la publicació de les fitxes descriptives consulta aquí.

Taller de cuina del peix adreçat a famílies

01/02 | 12:00h  Espai del Peix

Show-cooking de cuina marinera tradicional

01/02 | 20:00h  Espai del Peix

Jornada de portes obertes al Museu de la Pesca

02/02 | 10:00h  Museu de la Pesca

Sessió de teatre a La Gorga: "Patufet i els seus pares"

02/02 | 12:00h  Teatre La Gorga

Actes Dia de la Pau

02/02 | 14:00h  Passeig del Mar

Club de lectura infantil "Avui no llegim!"

03/02 | 17:30h  Biblioteca Municipal

Tertúlia literària: "En lloc segur"

03/02 | 19:00h  Biblioteca Municipal

Sessió de marxa nòrdica amb Oncolliga Palamós

04/02 | 15:30h  Aparc. de La Fosca

Dansa inclusiva amb l'Associació Pots

04/02 | 17:30h  al Punt Jove

Taller de memòria nivell 1 (afectats fibromiàlgia)

04/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

El Punt Jove et proposa: "Tabú", per parlar de tot

05/02 | 18:00h  al Punt Jove

Sessions de gimnàstica suau i relaxació (ACAF)

05/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

Taller pràctic de biodansa (afectats fibromiàlgia)

05/02 | 19:00h  Palamós Gent Gran

"L'Hora del Conte" a la Biblioteca de Palamós

06/02 | 17:30h  Biblioteca Municipal

Descobrim els esports minoritaris: Acroioga

06/02 | 17:30h al Punt Jove

Taller de musicoteràpia (afectats fibromiàlgia)

06/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

El Punt Jove et proposa: "Taller de Teatre"

07/02 | 18:00h  al Punt Jove

Show-cooking de cuina marinera tradicional

07/02 | 20:00h  Espai del Peix

Participa al Club Lila: "Saber més del feminisme"

07/02 | 20:30h al Punt Jove

Gaudeix d'una visita guiada al Museu de la Pesca

08/02 | 17:00h  Museu de la Pesca

Xerrada del Consell local de la República Catalana

08/02 | 19:30h  Teatre La Gorga

Show-cooking de cuina marinera tradicional

08/02 | 20:00h  Espai del Peix

Concert a La Gorga amb el Trio de canyes Vidalba

09/02 | 18:00h  Teatre La Gorga

Gimnàstica de rehabilitació i prevenció del linfedema

11/02 | 15:30h  Espai Mas Guàrdies

Dansa inclusiva amb l'Associació Pots

11/02 | 17:30h  al Punt Jove

Taller de memòria nivell 1 (afectats fibromiàlgia)

11/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

Sessions d'assessorament psicològic (ACAF)

11/02 | 19:15h  Palamós Gent Gran

El Punt Jove et proposa: "Tabú", per parlar de tot

12/02 | 18:00h  al Punt Jove

Sessions de gimnàstica suau i relaxació (ACAF)

12/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

Taller pràctic de biodansa (afectats fibromiàlgia)

12/02 | 19:00h  Palamós Gent Gran

31st Regata International Optimist Trophy Palamós

13/02 | 12:00h  Badia de Palamós

Sessió de "Bibliomenuts" "A la voreta dels núvols"

13/02 | 17:15h  Biblioteca Municipal

Descobrim els esports minoritaris: Acroioga

13/02 | 17:30h al Punt Jove

31st Regata International Optimist Trophy Palamós

14/02 | 11:00h  Badia de Palamós

El Punt Jove et proposa: "Taller de Teatre"

14/02 | 18:00h  al Punt Jove

Converses de taverna: "Contaminació marina"

14/02 | 19:00h  Restaurant Can Blau

Show-cooking de cuina marinera tradicional

14/02 | 20:00h  Espai del Peix

31st Regata International Optimist Trophy Palamós

15/02 | 11:00h  Badia de Palamós

Gaudeix d'una xocolatada i d'un concert solidari

15/02 | 11:00h  Escola Vila Romà

Gaudeix d'una visita guiada a les Barques del Peix

15/02 | 12:00h  Museu de la Pesca

Show-cooking de cuina marinera tradicional

15/02 | 20:00h  Espai del Peix

Sopar de presentació del Carnestoltes i Reina 2020

15/02 | 21:00h  a la Nau dels 50 m

31st Regata International Optimist Trophy Palamós

16/02 | 11:00h  Badia de Palamós

Vermut del Carnaval 2020 amb la Colla dels Pirats

16/02 | 12:00h  al Passeig del Mar

Berenar de presentació del Carnestoltes i Reina Infantil

16/02 | 17:00h  a la Nau dels 50 m

Sessió de Llegir el teatre: "Rostoll cremat"

17/02 | 19:00h  Biblioteca Municipal

Sessió de marxa nòrdica amb Oncolliga Palamós

18/02 | 15:30h  Aparc. de La Fosca

Dansa inclusiva amb l'Associació Pots

18/02 | 17:30h  al Punt Jove

Taller de memòria nivell 1 (afectats fibromiàlgia)

18/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Palamós

18/02 | 20:00h  Aj. de Palamós

Carnaval de Palamós: Calçotada 2020

19/02 | 13:00h  Estenedor de xarxes

El Punt Jove et proposa: "Tabú", per parlar de tot

19/02 | 18:00h  al Punt Jove

Sessions de gimnàstica suau i relaxació (ACAF)

19/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

Taller pràctic de biodansa (afectats fibromiàlgia)

19/02 | 19:00h  Palamós Gent Gran

Gran rua infantil 2020 del Carnaval de Palamós

20/02 | 11:00h  Passeig del Mar

Contes musicats per als més menuts de la casa

20/02 | 17:30h  Biblioteca Municipal

Descobrim els esports minoritaris: Acroioga

20/02 | 17:30h al Punt Jove

Sessió de ball infantil del Carnaval de Palamós

20/02 | 18:00h  Nau dels 50 m

Taller de musicoteràpia (afectats fibromiàlgia)

20/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

Gran despertà del divendres de carnaval

21/02 | 06:00h  Carrers de Palamós

Divendres de Carnaval pels carrers de Palamós

21/02 | 16:30h  Diferents indrets

El Punt Jove et proposa: "Taller de Teatre"

21/02 | 18:00h  al Punt Jove

Show-cooking de cuina marinera tradicional

21/02 | 20:00h  Espai del Peix

Cursa de disfresses amb entrega de premis

22/02 | 11:30h  Escales Pl. Murada

Grandiosa Rua 2020 del Carnaval de Palamós

22/02 | 15:30h  Carrers de Palamós

Show-cooking de cuina marinera tradicional

22/02 | 20:00h  ANUL·LAT

Gran cercavila matinal del Diumenge de Carnaval

23/02 | 11:30h  Passeig Marítim

Visita a la Llar Municipal de la Gent Gran

23/02 | 18:00h   Llar Municipal

Gimnàstica de rehabilitació i prevenció del linfedema

25/02 | 15:30h  Espai Mas Guàrdies

Dansa inclusiva amb l'Associació Pots

25/02 | 17:30h  al Punt Jove

Taller de memòria nivell 1 (afectats fibromiàlgia)

25/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

Taller de risoteràpia (afectats fibromiàlgia)

25/02 | 19:00h  Palamós Gent Gran

Mort, testament i enterrament de la sardina

26/02 | 17:30h  Carrers de Palamós

El Punt Jove et proposa: "Tabú", per parlar de tot

26/02 | 18:00h  al Punt Jove

Sessions de gimnàstica suau i relaxació (ACAF)

26/02 | 18:00h  Palamós Gent Gran

Descobrim els esports minoritaris: Acroioga

27/02 | 17:30h al Punt Jove

Cinema - Cicle Gaudí: "La hija de un ladrón"

27/02 | 20:30h  Cinema Arinco

El Punt Jove et proposa: "Taller de berenars"

28/02 | 17:00h  al Punt Jove

El Punt Jove et proposa: "Taller de Teatre"

28/02 | 18:00h  al Punt Jove

Presentació del llibre: "Pensaments intermitents"

28/02 | 19:00h  Biblioteca Municipal

Show-cooking de cuina marinera tradicional

28/02 | 20:00h  Espai del Peix

VI Curs de restauració d'embarcacions de fusta

29/02 | 09:00  Museu de la Pesca

Show-cooking de cuina marinera tradicional

29/02 | 20:00h  Espai del Peix

Teatre a La Gorga amb: "Rostoll cremat"

29/02 | 20:30h   Teatre La Gorga

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

FEBRER

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Santa Brígida d’Escòcia
Sant Cecili
Sant Pioni
Sant Sever
Santa Verdiana

DIA 02

La Candalera
Sant Aidà
Sant Apronià
Sant Corneli
Sant Fiòscul

DIA 03

Sant Adelí
Sant Blai
Santa Claudina
Santa Olívia
Sant Oscar

DIA 04

Sant Andreu Corsini
Sant Gilbert
Sant Joana de Valois
Santa Caterina de Ricci
Sant Josep de Leonisa

DIA 05

Santa Àgata
Santa Agueda
Santa Calamanda
Sant Francesc Blanch
Sant Isidre d’Alexandria

DIA 06

Sant Amand
Santa Dorotea
Sant Guarí
Sant Pere Baptista
Sant Vedast

DIA 07

Sant Adauc
Santa Coleta
Sant Crisol
Santa Juliana
Sant Ricard

DIA 08

Santa Elisenda
Sant Jeroni Emilià
Sant Joan de Mata
Sant Juvenci
Sant Lluci

DIA 09

Santa Apol·lònia
Sant Ciril d’Alexandria
Sant Miquel Febres
Sant Nicèfor
Sant Sabí

DIA 10

Sant Arnald de Catani
Santa Austreberta
Santa Escolàstica
Sant Silvà
Santa Sotera

DIA 11

Sant Benet Amanienc
Sant Castrense
Sant Datius
Santa Eloïssa
Mare de Déu de Lourdes

DIA 12

Sant Amideu
Sant Amon
Sant Damià
Santa Eulàlia
Sant Gaudenci

DIA 13

Sant Benigne
Sant Castor d’Aquitània
Santa Eustàquia
Santa Fusca
Santa Maura

DIA 14

Sant Ciril
Sant Cler
Sant Maró
Sant Metodi
Sant Valentí

DIA 15

Sant Catró
Sant Decorós
Sant Faustí
Santa Geòrgina
Santa Jovita

DIA 16

Sant Elias
Sant Honest
Santa Juliana de Cumes
Sant Onèsim
Sant Porfiri

DIA 17

Sant Aleix Falconieri
Sant Constable
Sant Fintà
Sant Policromi 
Sant Silví

DIA 18

Sant Aladí
Sant Cucies
Sant Flavià
Santa Silvina
Sant Simeó

DIA 19

Sant Àlvar
Sant Barbat
Santa Belina
Sant Gabí
Sant Mansuet

DIA 20

Santa Barbada
Sant Eleuteri
Sant Falcó
Santa Mildreda
Sant Potami

DIA 21

Sant Ablebert
Sant Lluci
Sant Maximià
Sant Pateri
Sant Pere Damià

DIA 22

Sant Abili
Sant Aristió
Santa Leonor
Sant Maximià
Sant Pere apòstol

DIA 23

Santa Marta d’Astorga
Santa Milburga
Sant Policarp
Santa Romana
Sant Sirè

DIA 24

Sant Edilbert
Sant Maties
Sant Modest
Santa Primitiva
Sant Sergi

DIA 25

Santa Aldetruda
Sant Avertà
Sant Cesari Nacianzè
Santa Herena
Sant Valeri

DIA 26

Sant Alexandre
Sant Nèstor
Sant Papies
Santa Paula Montal
Sant Porfiri 

DIA 27

Sant Abundi
Sant Baldomer
Santa Honorina
Sant Leandre de Sevilla
Sant Procopi

DIA 28

Santa Herminia
Sant Hilari
Sant Just
Sant Macari
Sant Rufí

DIA 29

Santa Antonieta
Sant Dositeu
Sant Eduvigis
Santa Emma
Santa Teresa de Nola

Calendari Laboral 2020

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dilluns 6 de gener (Reis)
 • Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 13 d’abril (Pasqua Florida)
 • Divendres 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dimecres 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 15 d’agost (l’Assumpció)
 • Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimarts 8 de desembre (La Puríssima)
 • Divendres 25 de desembre (Nadal)
 • Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 25 de juny i 26 de juny
 • Calonge, 13 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 12 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 20 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 21 de febrer i 1 d’agost
 • Vall-llobrega, 27 de gener i 21 de setembre
 • Mont-ras, 1 de juny i 7 de desembre
 • Palafrugell, 1 de juny i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 1 de juny i 17 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 1 de juny i 25 d’agost
 • Girona, 1 de juny i 29 d’octubre
 • Barcelona, 1 de juny i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener
  CAP D’ANY
 • Dilluns 6 de gener
  REIS
 • Divendres 10 d’abril
  DIVENDRES SANT
 • Dilluns 13 d’abril
  PASQUA FLORIDA
 • Divendres 1 de maig
  FESTA DEL TREBALL
 • Dimecres 24 de juny
  SANT JOAN
 • Dissabte 15 d’agost
  L’ASSUMPCIÓ
 • Divendres 11 de setembre
  DIADA DE CATALUNYA
 • Dilluns 12 d’octubre
  F. NACIONAL D’ESPANYA
 • Dimarts 8 de desembre
  LA PURÍSSIMA
 • Divendres 25 de desembre
  NADAL
 • Dissabte 26 de desembre
  SANT ESTEVE

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  25 juny i 26 juny
 • CALONGE
  13 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  12 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  20 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  21 febrer i 1 agost
 • VALL-LLOBREGA
  27 gener i 21 setembre
 • MONT-RAS
  1 juny i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  1 juny i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  1 juny i 17 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  1 juny i 25 agost
 • GIRONA
  1 juny i 29 octubre
 • BARCELONA
  1 juny i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

FEBRER

Dia 01

Dia Mundial del Llebrer (“galgo”)

Dia 02

Dia Mundial dels Aiguamolls

Dia de la Marmota

Dia 03

Dia Internacional de l’Advocat

Dia 04

Dia Internacional d’Internet Segur (Safer Internet Day)

Dia Mundial contra el Càncer

Dia Mundial de l’Orgull Zombi

Dia 06

Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

Dia 10

Dia Mundial dels Llegums

Dia 11

Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència

Dia Internacional de l’Epilèpsia

Jornada Mundial del Malalt

Dia 12

Dia Internacional contra la Utilització de Nens Soldats

Dia de Darwin

Dia 13

Dia Mundial de la Ràdio

Dia Mundial del Solter

Dia 14

Dia Europeu de la Salut Sexual

Dia dels Enamorats o Dia de Sant Valentí

Dia de Mundial de les Cardiopaties Congènites

Dia 15

Dia Internacional de l’Infant amb Càncer

Dia 18

Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger

Dia Mundial del Radioaficionat

Dia 19

Dia Internacional de Lluita contra l’Homofòbia en l’Esport

Dia 20

Dia Mundial de la Justícia Social

Dia Internacional del Gat

Dia Internacional de la Pipa

Dia 21

Dia Internacional de la Llengua Materna

Dia Internacional del Guia de Turisme

Dia 22

Dia de la Igualtat Salarial

Dia Mundial de la Encefalitis

Dia del Pensament Scout

Dia 26

Dia Mundial del Festuc (“pistacho”)

Dia 27

Dia Nacional del Trasplantament

Dia Mundial de les ONG

Dia 28

Dia Mundial de les Malalties Minoritàries

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

Tant punt com ja sigui oficial, publicarem en aquesta secció el llistat de creuers turístics que faran escala a Palamós durant aquesta temporada 2020.