Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Protocols per a la publicació d’activitats a l’Agenda i per a la creació de fitxes descriptives

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que l’acte sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament amb el mateix format anteriorment proposat).
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives (organitzades tant per les entitats associatives com per entitats comercials) que tinguin un preu superior als 18 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici.

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí (recorda… només es publiquen les activitats que es realitzen dins el territori municipal).

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós

 

TELEVISIÓ PALAMÓS US FA SABER QUE:

Durant aquests primers mesos de l’any, no es portaran a terme les videoconferències que habitualment fem cada setmana. Aiximateix, la informació de “l’Agenda d’Activitats de Palamós” que publiquem en el web de Televisió Palamós quedarà restringida a la publicació, únicament, d’un llistat amb les activitats confirmades per l’ajuntament i per les associacions. Aquest llistat contindrà només la data, l’hora, el lloc i el nom de cada activitat que estigui prevista fer, malgrat la pandèmia.

Atesa la incidència del Covid-19, que fa que continuament s’anul·lin o modifiquin les dates de moltes de les activitats i que dificulta la publicació d’una bona oferta publcitària que sufragui el cost d’aquest servei, i atès que, de moment encara, tampoc s’han concretat els suports econòmics necessàris per part de l’Ajuntament de Palamós, per ajudar també a garantir aquest i altres serveis de TV Palamós amb el rigor, professionalitat i qualitat de servei que us mereixeu, ens veiem transitòriament obligats a reduïr o posposar alguns dels serveis que us oferim habitualment des d’aquest mitjà de comunicació local.

Esprerem que en el transcurs dels propers mesos tot plegat es vagi solucionant i poguem activar tant els serveis que fins ara us oferiem així com noves propostes que durant aquest temps de pausa obligada anirem preparant. Fins aviat i molta cura i molta salut per a tothom!

 

Llista provisional d'actes

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

19/01  16:00h  Aparc. de La Fosca
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Representació teatral: "Un tal Shakespeare"

23/01  20:00h  Teatre La Gorga
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

26/01  16:00h  Aparc. de La Fosca
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cicle Gaudí de cinema català amb "Uno para todos"

28/01  20:00h  Teatre La Gorga
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Representació teatral infantil: "Hansel i Gretel"

30/01  18:00h  Teatre La Gorga
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

02/02  16:00h  Aparc. de La Fosca
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Jornada de portes obertes en el Museu de la Pesca

07/10  10:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

09/02  16:00h  Aparc. de La Fosca
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

16/02  16:00h  Aparc. de La Fosca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert a La Gorga: "Espais" amb Limnos Quartet

21/02  18:00h  Teatre La Gorga
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

23/02  16:00h  Aparc. de La Fosca
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cicle Gaudí de cinema català "La boda de Rosa"

25/02  20:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Espectacle de màgia: "Txema, the Postman"

28/02  12:00h  Teatre La Gorga

ag-tertulia-literaria-ve1-agenda-de-palamos

Tertúlies literàries 2020 "Teoria general de l'oblit"

05/10  19:00h  Biblioteca Municipal
bibliomenuts-ve4-agenda-de-palamos

Bibliomenuts "Fem bibicontes?

08/10  17:15h  Biblioteca Municipal
ag-taller-en-angles-marvels-agenda-de-palamos

"Marvels and Mysteries of our World"

10/10  11:00h  Biblioteca Municipal
x-cartell-sardanes-agrupacio-sardanista-vp02-agenda-de-palamos

Audició de sardanes amb la cobla Tres Vents

11/10  12:00h  Escenari Passeig del Mar
contes-musicats-vp4-agenda-de-palamos

Contes musicats "El peix irisat i altres contes d'animals"

15/10  17:30h  Biblioteca Municipal
ag-espectacle-de-quartet-minvant-entre-la-classica-i-el-jazz-agenda-de-palamos

Concert a La Gorga: "Entre la clàssica i el jazz"

18/10  18:00h  Teatre la Gorga
club-de-lectura-llegir-el-teatre-vep4-agenda-de-palamos

Llegir el teatre "Decameró"

19/10  19:00h  Biblioteca Municipal
ple-extraordinari-juliol-2019-vp01-agenda-de-palamos

Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Palamós

20/10  18:00h  (per streaming)
ag-activitat-anullada

Audiovisual “Jo, el paisatge" a la Capella del Carme

Caps de setmana i festius

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

GENER

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Mare de Déu de Begoña
Sant Concordi
Solemnitat  Mare de Déu

DIA 02

Sant Basili el Gran
Sant Gregori Nacianzè
Sant Macari d’Alexandria

DIA 03

Sant Anter
Sant Fulgenci
Santa Genoveva

DIA 04

Sant Odiló
Sant Rigobert de Reims
Santa Isabel-Anna Seton

DIA 05

Sant Simeó Estilita
Sant Telèsfor
Santa Emiliana

DIA 06

Diada dels Reis Mags
Epifania del Senyor
Santa Macra

DIA 07

Sant Julià de Toledo
Sant Ramon de Penyafort
Santa Virgínia

DIA 08

Sant Apol·linar
Sant Severí
Santa Gúdula

DIA 09

Sant Andreu Corsini
Sant Eulogi de Còrdova
Santa Marciana

DIA 10

Sant Agató
Sant Gregori
Sant Pere Ursèol

DIA 11

Sant Higini
Sant Salvi
Santa Hortènsia

DIA 12

Sant Arcadi
Sant Nazari
Santa Tatiana

DIA 13

Sant Hilari
Sant Gumersind
Sta. Verònica de Benasco

DIA 14

Sant Fèlix de Nola
Sant Joan de Ribera
Santa Macrina

DIA 15

Sant Mauri
Sant Plàcid
Santa Secundina

DIA 16

Sant Berard
Sant Fulgenci d’Ècija
Santa Priscil·la

DIA 17

Sant Antoni el Gran
Santa Leonil·la
Sta. Rosalina de Vilanova

DIA 18

Sant Volusià
Sta. Margarida d’Hongria
Santa Prisca

DIA 19

Sant Màrius
Santa Germana
Santa Pia

DIA 20

Sant Fabià
Sant Maür
Sant Sebastià

DIA 21

Sant Fructuós
Santa Agnès
Santa Lutgarda

DIA 22

Sant Anastasi
Sant Gaudenci
Sant Vicenç

DIA 23

Sant Climent
Sant Ildefons
Santa Emerenciana

DIA 24

Mare de Déu de la Pau
Sant Felicià
Sant Francesc de Sales

DIA 25

Sant Bretanió
Santa Adelvina
Santa Elvira

DIA 26

Sant Timoteu
Sant Titus
Santa Paula

DIA 27

Sant Emeri
Sant Vitalià
Santa Àngela Mèrici

DIA 28

Sant Flavià
Sant Tomàs d’Aquino
Sant Valeri

DIA 29

Sant Aquilí
Sant Pere Nolasc
Sant Sulpici Sever

DIA 30

Sant Adelelm
Santa Batilda
Santa Martina

DIA 31

Sant Geminià
Sant Joan Bosco
Santa Marcel·la

Calendari Laboral 2021

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 queda configurat amb les següents dates:

 • Divendres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dimecres 6 de gener (Reis)
 • Divendres 2 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 5 d’abril (Pasqua Florida)
 • Dissabte 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dijous 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dimarts 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dilluns 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Dimecres 8 de desembre (La Puríssima)
 • Dissabte 25 de desembre (Nadal)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 23 de juny i 25 de juny
 • Calonge, 12 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 14 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 11 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 12 de febrer i 2 d’agost
 • Vall-llobrega, 25 de gener i 20 de setembre
 • Mont-ras, 24 de maig i 7 de desembre
 • Palafrugell, 24 de maig i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 24 de maig i 16 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 24 de maig i 25 d’agost
 • Girona, 26 de juliol i 29 d’octubre
 • Barcelona, 24 de maig i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 queda configurat amb les següents dates:

 • CAP D’ANY
  Divendres 1 de gener
 • REIS
  Dimecres 6 de gener
 • DIVENDRES SANT
  Divendres 2 d’abril
 • PASQUA FLORIDA
  Dilluns 5 d’abril
 • FESTA DEL TREBALL
  Dissabte 1 de maig
 • SANT JOAN
  Dijous 24 de juny
 • DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
  Dissabte 11 de setembre
 • FESTA NACIONAL D’ESPANYA
  Dimarts 12 d’octubre
 • TOTS SANTS
  Dilluns 1 de novembre
 • DIA DE LA CONSTITUCIÓ
  Dilluns 6 de desembre
 • LA PURÍSSIMA
  Dimecres 8 de desembre
 • NADAL
  Dissabte 25 de desembre

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  23 juny i 25 juny
 • CALONGE
  12 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  14 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  11 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  12 febrer i 2 agost
 • VALL-LLOBREGA
  25 gener i 20 setembre
 • MONT-RAS
  24 de maig i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  24 de maig i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  24 de maig i 16 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  24 de maig i 25 agost
 • GIRONA
  26 de juliol i 29 octubre
 • BARCELONA
  24 de maig i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

GENER

Dia 01

Any Nou

Dia 04

Dia Mundial del Braille

Dia 06

Dia de Reis

Dia 07

Dia del Segell postal

Dia 09

Dia de l’Ascens en Globus

Dia 14

Dia Mundial de la Lògica

Dia Internacional de la Cometa

Dia 16

Dia Internacional de The Beatles

Dia Internacional de la Croqueta

Dia 18

Blue Monday (Dia més trist de l’any)

Dia 19

Dia Mundial de la Neu

Dia 20

Dia de Martin Luther King

Dia 21

Dia Internacional de l’Abraçada

Dia Europeu de la Mediació

Dia 24

Dia Internacional de l’Educació

Dia Mundial de la Cultura Africana i Afrodescendent

Dia del Periodista (Espanya)

Dia 25

Any Nou Xinès

Dia 26

Dia Mundial de l’Educació Ambiental

Dia Mundial contra la Lepra

Dia 27

Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust

Dia Internacional del Comunity Manager

Dia Internacional del Conservador Restaurador

Dia 28

  Dia Europeu de la Protecció de Dades

Dia 30

Dia Internacional de Tècnic Electrònic

Dia Escolar de la Pau i la No Violència

Dia Internacional dels Migrants

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

En funció de com vagi evolucionant la pandèmia generada pel Covid-19 i tant punt es confirmin les dades per part de Ports de la Generalitat, publicarem en aquest apartat el llistat de creuers inicialment programats per aquest 2021.