Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Protocols per a la publicació d’activitats a l’Agenda i per a la creació de fitxes descriptives

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que l’acte sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament amb el mateix format anteriorment proposat).
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives (organitzades tant per les entitats associatives com per entitats comercials) que tinguin un preu superior als 18 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici. 

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí (recorda… només es publiquen les activitats que es realitzen dins el territori municipal).

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós (Novembre 2020)

 

ATENCIÓ: a causa de les mesures de prevenció dictades per la Generalitat de Catalunya i el Govern Central, dins el pla de lluita contra la propagació del Covid-19, i que impliquen, entre d’altres coses, l’anul·lació de la major part d’activitats socials, culturals i esportives, Televisió Palamós desactiva puntualment aquest servei d’informació de les activitats de l’agenda local fins a nou avís.

 

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

NOVEMBRE

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Sant Hermenegild
Santa Vanessa
Tots Sants

DIA 02

Tots els fidels difunts
Sant Millà
Santa Fina

DIA 03

Sant Martí de Porres
Sant Malaquies
Santa Sílvia

DIA 04

Sant Carles Barromeu
Sant Vidal
Santa Modesta

DIA 05

Sant Magne
Sant Zacaries
Santa Elisabet

DIA 06

Sant Lleonard
Sant Sever
Santa Beatriu

DIA 07

Sant Florenci
Sant Severí
Santa Carina

DIA 08

Sant Deodat
Sant Victorí
Sant Wilehat

DIA 09

M. de Déu de l’Almudena
Sant Oretes
Sant Teodor

DIA 10

Sant Andreu Avel·lí
Sant Lleó el Gran
Santa Teopista

DIA 11

Sant Bartomeu
Sant Matí de Tous
Sant Toribi de Lièbana

DIA 12

Sant Emilià de la Cogolla
Sant Josefat
Sant Ruf

DIA 13

Sant Dídac d’Alcalà
Sant Leandre
Santa Ennata

DIA 14

Sant Josep de Pignatelli
Sant Serapi
Santa Veneranda

DIA 15

Sant Albert el Gran
Sant Eugeni
Sant Leopold

DIA 16

Sant Edmon
Santa Gertrudis
Santa Margarida d’Escòcia

DIA 17

Sant Iscle o Aciscle
Santa Isabel d’Hongria
Santa Victòria

DIA 18

Sant Aureli
Sant Romà d’Antioquia
Santa Alda

DIA 19

Sant Abdies
Sant Crispí
Sant Faust

DIA 20

Sant Adventor
Sant Benigne
Santa Silva

DIA 21

Sant Eutiqui
Sant Gelasi
Sant Honori

DIA 22

Sant Àpia
Sant Filemó
Santa Cecília

DIA 23

Sant Climent
Sant Columbà
Santa Lucrècia

DIA 24

Sant Andreu Dung-Lac
Sant Crisògon
Santa Fermina

DIA 25

Sant Erasme o Elm
Sant Gonçal
Santa Caterina

DIA 26

Sant Basol
Sant Conrad
Sant Sirici

DIA 27

Sant Basileu
Sant Josaphat
Sant Ramon Llull

DIA 28

Sant Esteve el Jove
Sant Sòstenes
Santa Caterina Labouré

DIA 29

Sant Demetri
Sant Sadurní
Santa Il·luminada

DIA 30

Sant Andreu
Santa Justina
Santa Maura

Calendari Laboral 2020

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dilluns 6 de gener (Reis)
 • Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 13 d’abril (Pasqua Florida)
 • Divendres 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dimecres 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 15 d’agost (l’Assumpció)
 • Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimarts 8 de desembre (La Puríssima)
 • Divendres 25 de desembre (Nadal)
 • Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 25 de juny i 26 de juny
 • Calonge, 13 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 12 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 20 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 21 de febrer i 1 d’agost
 • Vall-llobrega, 27 de gener i 21 de setembre
 • Mont-ras, 1 de juny i 7 de desembre
 • Palafrugell, 1 de juny i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 1 de juny i 17 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 1 de juny i 25 d’agost
 • Girona, 1 de juny i 29 d’octubre
 • Barcelona, 1 de juny i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener
  CAP D’ANY
 • Dilluns 6 de gener
  REIS
 • Divendres 10 d’abril
  DIVENDRES SANT
 • Dilluns 13 d’abril
  PASQUA FLORIDA
 • Divendres 1 de maig
  FESTA DEL TREBALL
 • Dimecres 24 de juny
  SANT JOAN
 • Dissabte 15 d’agost
  L’ASSUMPCIÓ
 • Divendres 11 de setembre
  DIADA DE CATALUNYA
 • Dilluns 12 d’octubre
  F. NACIONAL D’ESPANYA
 • Dimarts 8 de desembre
  LA PURÍSSIMA
 • Divendres 25 de desembre
  NADAL
 • Dissabte 26 de desembre
  SANT ESTEVE

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  25 juny i 26 juny
 • CALONGE
  13 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  12 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  20 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  21 febrer i 1 agost
 • VALL-LLOBREGA
  27 gener i 21 setembre
 • MONT-RAS
  1 juny i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  1 juny i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  1 juny i 17 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  1 juny i 25 agost
 • GIRONA
  1 juny i 29 octubre
 • BARCELONA
  1 juny i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

NOVEMBRE

Dia 01

Dia de Tots Sants

Dia Mundial del Veganisme

Dia 02

Dia Internacional per a Posar Fi a la Impunitat dels Crims contra Periodistes

Dia 03

Dia Mundial del Sandwich

Dia 05

Dia Mundial de Conscienciació sobre els Tsunamis

Dia Mundial de l’Idioma Romaní

Dia Internacional contra la Violència i el Assetjament Escolar, inclòs el Ciberassetjament

Dia 06

Dia Internacional per a la Prevenció de l’Explotació del Medi Ambient en la Guerra i els Conflictes Armats

Dia de l’Paludisme a les Amèriques

Setmana Internacional de la Ciència i la Pau (del 6 al 12)

Dia 08

Dia Mundial de l’Urbanisme

Dia Mundial de la Radiologia

Dia de les Llibreries

Dia 09

Dia de l’Inventor Internacional

Dia 10

Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament

Dia 11

Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica

Dia del Solter

Dia 12

Dia Mundial de l’Obesitat

Dia Mundial contra la Pneumònia

Dia Mundial de la Usabilitat

Dia 13

Dia Internacional de la Malaltia d’Huntington

Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús d’Antibiòtics (del 13 al 19)

Dia 14

Dia Mundial de la Diabetis

Dia Mundial dels Record Guinness

Dia 15

Dia Mundial sense Alcohol

Dia Mundial en Record de les Víctimes d’Accidents de Trànsit

Dia 16

Dia Internacional per a la Tolerància

Dia Internacional de l’Flamenc

Dia Internacional del Patrimoni Mundial

Dia 17

Dia Mundial de l’Infant Prematur

Dia Internacional de la Síndrome de Smith Magenis

Dia Internacional dels Estudiants

Dia 18

Dia Europeu per a la protecció dels nens de l’explotació sexual

Dia Europeu de l’ús prudent d’antibiòtics

Dia Mundial del Pacient Anticuagulado

Dia Internacional de l’Art Islàmic

Dia 19

Dia Mundial per a la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil

Dia Mundial del Vàter

Dia Mundial de la Filosofia

Dia Internacional de l’Home

Dia 20

Dia Mundial dels Infants

Dia de la Industrialització d’Àfrica

Dia Internacional de la Memòria Transsexual

Dia 21

Dia Mundial de la Televisió

Dia Mundial de l’Osteoporosi

Dia Internacional de l’Espina Bífida

Dia 22

Dia Internacional del Músic

Dia 23

Dia Europeu dels Sense Sostre

Dia 25

Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Dia 26

Dia d’Acció de Gràcies

Dia mundial de l’olivera

Dia 27

 Dia Internacional del Professor
 
Dia de No Comprar Res (BND Buy Nothing Day)

Dia 29

Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble Palestí

Dia Mundial de la Conservació del Jaguar

Dia 30

Dia de Commemoració de Totes les Víctimes de la Guerra Química

Dia Internacional de la lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

Dia Internacional de la Seguretat de la Informació

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

Atesa la situació d’alerta sanitària motivada pel Covid-19, no hi ha prevista cap escala de creuers turístics, al port de Palamós, durant aquest 2020.