Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Protocols per a la publicació d’activitats a l’Agenda i per a la creació de fitxes descriptives

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que l’acte sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament amb el mateix format anteriorment proposat).
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives (organitzades tant per les entitats associatives com per entitats comercials) que tinguin un preu superior als 18 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici.

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí (recorda… només es publiquen les activitats que es realitzen dins el territori municipal).

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós

ACTIVITATS ABRIL 2021

Cada dilluns

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Iniciació al teatre amb Àlex Brull

Dilluns  18:00h  Nou Espai Jove

Cada dimarts

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

Dimarts  16:00h  Aparc. de la Fosca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Dansa inclusiva amb l'Associació Pots

Dimarts  17:30h  Nou Espai Jove

Cada dijous (no festiu)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Taller web sèries amb Àlex Brull

Dijous  18:30h  Nou Espai Jove

Cada divendres (no festiu)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada a la subhasta del peix

Divendres  16:30h  Museu de Pesca

Cada dissabte

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de show-cooking de cuina marinera

Dissabtes  13:00h  Espai del Peix

Més activitats

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada a la subhasta del peix

01/04  16:15h  Espai del Peix

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semana Santa 2021: Ofici de la Cena

01/04  19:30h  Església Sta. Maria

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semana Santa 2021: Hora Santa

01/04  20:30h  Església Sta. Maria

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada a les barques Gacela i Estrella Polar

02/04  12:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semana Santa 2021: Via Crucis

02/04  12:00h  Església Sta. Maria

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semana Santa 2021: Ofici de la Passió

02/04  18:00h  Església Sta. Maria

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada al claustre del Mas del Vent

03/04  12:00h  Mas del Vent

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Ruta pel port de Palamós: història, racons i anècdotes

03/04  17:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semana Santa 2021: Vetlla Pasqual

03/04  20:00h  Església Sta. Maria

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Jornada de portes obertes en el Museu de la Pesca

04/04  10:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semana Santa 2021: Diumenge de Pasqua

04/04  10:30h  Església Sta. Eugènia

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semana Santa 2021: Diumenge de Pasqua

04/04  12:00h  Església Sta. Maria

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semana Santa 2021: Diumenge de Pasqua

04/04  12:00h  Església Sta. Maria

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Presentació del llibre: "Les hores greus"

07/04  19:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de l'hora del conte (amb anglès)

08/04  17:30h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Taller sobre sexualitats a càrrec de Cindy Voltes

08/04  18:00h  Nou Espai Jove

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cutty Sark "Spirit of Adventure" FKSS 2021

09/04  10:30h  Platja Gran

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Presentació del llibre: ¡Manuel!

09/04  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió del Club Lila del mes d'abril

09/04  19:00h  Nou Espai Jove

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cutty Sark "Spirit of Adventure" FKSS 2021

10/04  10:30h  Platja Gran

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Espectacle infantil: "La petita Capmany"

10/04  18:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cutty Sark "Spirit of Adventure" FKSS 2021

11/04  10:30h  Platja Gran

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert "Diana's Pipol" en el Mur de Palamós

11/04  12:30h  Àrea del Mur

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Tertúlia literària "Canto jo i la muntanya balla"

12/04  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Presentació del llibre: "Palamós, República..."

14/04  18:30h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Bibliomenuts amb Laura Asensio

 15/04  17:15h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"Descobrim l'atletisme" al Passeig del Mar

16/04  18:00h  Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Parada solidària de l'associació Progat

17/04  09:00h  Plaça dels Arbres

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada gratuïta al Museu de la Pesca

17/04  17:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Presentació del llibre: "Notes per a un manual..."

17/04  18:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Representació teatral: "Gran Reserva"

17/04  20:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Música amb "Men in Swing" (mini jazz band)

18/04  12:30h  Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Llegir el teatre "Galatea" de JM de Sagarra

19/04  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Palamós

20/04  18:00h  (per streaming)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"Sant Jordis inclusius" (tallers de manualitats)

20/04  18:30h  Nou Espai Jove

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de l'hora del conte amb Olga Cercós

22/04  17:30h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Taller de dol adreçat a famílies

22/04  18:00h  Nou Espai Jove

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Lectura dramatitzada de "Juguesca mortal"

22/04  20:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Accés gratuït al Museu a tots els Jordis i Jordines

23/04  10:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Fira de llibres i roses de Sant Jordi 2021

ACTIVITAT ANUL·LADA

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

XII Lectura continuada: "La drecera"

23/04  10:00h  Plaça dels Arbres

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Lliurament del Premi de Recerca Vila de Palamós

23/04  18:00h  Galeries Carme

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Trail Costa Brava

24/04  09:00h  Sector portuari

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Teatre professional: "Impro-show"

24/04  20:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Trail Costa Brava

25/04  09:00h  Sector portuari

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona

25/04  12:00h  Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada al Castell de Sant Esteve de Mar

25/04  12:00h  La Fosca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Música: Sudtango + Xavier&Laura Martín

25/04  18:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Biblioteca Sostenible. Xerrada amb M. Iribarren

28/04  18:30h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cicle Gaudí de cinema català amb "Sentimental"

28/04  20:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Vint anys de "Converses de taverna"

30/04  19:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Teatre juvenil a La Gorga "La Mascarada"

30/04  20:00h  Teatre La Gorga

Exposicions (tot el mes)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

XIX Concurs de dibuix de punts de llibre, Sant Jordi

Horaris Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cartografia de Palamós, el port i la vila

Horaris Museu de la Pesca

Exposició a partir del dia 23

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Novetats Sant Jordi, abril 2021

Horaris Biblioteca Municipal

ag-activitat-anullada

Audiovisual “Jo, el paisatge" a la Capella del Carme

Caps de setmana i festius

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

ABRIL 2021

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Sant Huc
Santa Teodora
Sant Venanci

DIA 02

Divendres Sant
Sant Francesc de Paula
Santa Maria Egipcíaca

DIA 03

Sant Àgape
Santa Engràcia
Sant Nicetas

DIA 04

Diumenge de Resurecció
Sant Benet de Palerm
Santa Liduvina

DIA 05

Dilluns de Pasqua
Sant Emília
Santa IreneSanta Irene

DIA 06

Sant Guillem
Sant Marcel·lí
Sant Guillem

DIA 07

Sant Epifià
Sant German
Sant Joan Bautista Salle

DIA 08

Sant Joan d’Organyà
Santa Julià Billiart
Santa Macària

DIA 09

Santa Casilda
Sant Marcel
Santa Maria Cleofàs

DIA 10

Sant Dimes
Sant Ezequiel
Sant Terenci

DIA 11

Sant Estanislau
Santa Helena Guerra
Sant Isaac

DIA 12

Sant Damià
Sant Juli I
Santa Visia

DIA 13

Santa Agatònica
Sant Hermenegild
Sant Martí I

DIA 14

Sant Domnina
Sant Lambert
Sant Tiburci

DIA 15

Santa Anastàsia
Santa Basilissa
Sant Telm

DIA 16

Santa Bernadeta
Santa Engràcia
Sant Toribi de Lièbana

DIA 17

Sant Elies
Sant Isidor
Sant Pau

DIA 18

Sant Apol·loni
Sant Eleuteri
Sant Salvador d’Horta

DIA 19

Sant Lleó IX
Sant Sòcrates
Sant Vicenç de Cotlliure

DIA 20

Santa Agnès
Santa Hildegonda
Sant Sulpici

DIA 21

Sant Anselm
Sant Conrad Parzham
Sant Silví

DIA 22

Sant Caius
Santa Senorina
Sant Soter

DIA 23

Sant Gerard
Sant Gil d’Assís
Sant Jordi

DIA 24

Sant Fidel de Sigmaringen
Sant Gregori d’Elvira
Sant Melitó

DIA 25

Sant Anià
Santa Calixta
Sant Marc

DIA 26

Mare de Déu Bon Consell
Sant Clet
Sant Pascasi Radbert

DIA 27

M. de Deu de Montserrat
Santa Hosanna
Santa Zita

DIA 28

Sant Pere Lluís Chanel
Santa Teodora
Santa Valeria

DIA 29

Santa Caterina de Sena
Sant Ramon de Fitero
Santa Tertúl·la

DIA 30

Sant Josep Benet
Sant Pius V
Santa Sofia

Calendari Laboral 2021

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 queda configurat amb les següents dates:

 • Divendres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dimecres 6 de gener (Reis)
 • Divendres 2 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 5 d’abril (Pasqua Florida)
 • Dissabte 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dijous 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dimarts 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dilluns 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Dimecres 8 de desembre (La Puríssima)
 • Dissabte 25 de desembre (Nadal)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 23 de juny i 25 de juny
 • Calonge, 12 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 14 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 11 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 12 de febrer i 2 d’agost
 • Vall-llobrega, 25 de gener i 20 de setembre
 • Mont-ras, 24 de maig i 7 de desembre
 • Palafrugell, 24 de maig i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 24 de maig i 16 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 24 de maig i 25 d’agost
 • Girona, 26 de juliol i 29 d’octubre
 • Barcelona, 24 de maig i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 queda configurat amb les següents dates:

 • CAP D’ANY
  Divendres 1 de gener
 • REIS
  Dimecres 6 de gener
 • DIVENDRES SANT
  Divendres 2 d’abril
 • PASQUA FLORIDA
  Dilluns 5 d’abril
 • FESTA DEL TREBALL
  Dissabte 1 de maig
 • SANT JOAN
  Dijous 24 de juny
 • DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
  Dissabte 11 de setembre
 • FESTA NACIONAL D’ESPANYA
  Dimarts 12 d’octubre
 • TOTS SANTS
  Dilluns 1 de novembre
 • DIA DE LA CONSTITUCIÓ
  Dilluns 6 de desembre
 • LA PURÍSSIMA
  Dimecres 8 de desembre
 • NADAL
  Dissabte 25 de desembre

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  23 juny i 25 juny
 • CALONGE
  12 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  14 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  11 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  12 febrer i 2 agost
 • VALL-LLOBREGA
  25 gener i 20 setembre
 • MONT-RAS
  24 de maig i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  24 de maig i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  24 de maig i 16 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  24 de maig i 25 agost
 • GIRONA
  26 de juliol i 29 octubre
 • BARCELONA
  24 de maig i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

ABRIL 2021

Dia 01

Día Internacional de la Diversión en el Trabajo

Dia Internacional de les Bromes

Dia 02

Dia Mundial de Concienciació sobre l’Autismo

Dia Internacional del libre infantil i juvenil

Dia 03

Dia mundial de l’Arc de Sant Martí

Dia 04

Dia Internacional d’Informació sobre el Perill de les Mines i d’Assistència per a les Activitats Relatives a les Mines

Dia 05

Dia Internacional de la Conciència

Dia 06

Dia Internacional de l’Esport per al Desenvolupament i la Pau

Dia 07

Dia Mundial de la Salut

Dia Internacional de Reflexió sobre el Genocidi del 1994 contra els Tutsis a Ruanda

Dia 08

Dia Internacional del Poble Gitano

Dia 10

Dia Internacional de la Homeopatia

Dia 11

Dia Mundial del Parkinson

Dia 12

Dia Internacional dels Vols Espacials Tripulats

Dia 13

Dia Internacional del petó

Dia Mundial de l’Astronomia

Dia 14

Dia de les Amèriques

 Dia Mundial de la malaltia de Chagas

Dia 15

Dia Mundial de l’Art

Dia 16

Dia Mundial de la Veu

Dia Internacional contra l’esclavitud infantil

Dia 17

Dia Europeu de la Informació Juvenil

Dia Mundial de l’Hemofília

Dia Mundial de la Lluita Camperola

Dia Mundial del Circ

Dia 18

Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics

Día Europeu dels Drets dels Pacients

Dia 19

Dia Mundial de la Bicicleta

Dia de la llengua xinesa

Dia Mundial dels Simpson

Dia 20

Dia Mundial de la Marihuana

Dia 21

Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació

Dia 22

Dia Internacional de la Mare Terra

Dia Mundial de les Botigues de Discos

Dia Internacional de les Nenes a les TIC

Dia 23

Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor

Dia de la Llengua Anglesa

Dia de la Llengua Espanyola

Dia 24

Dia Internacional del Multilateralisme i la Diplomàcia per a la Pau

Dia Mundial Contra la Meningitis

Dia 25

Dia Mundial del Paludisme

Dia Internacional del Delegat

Dia Mundial dels Pingüins

Dia 26

Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual

Dia Internacional en Memòria del Desastre de Txernòbil

Dia 27

Dia Internacional del Disseny Gràfic

Dia de el Codi Morse

Dia 28

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll

Dia 29

Dia Internacional de la Dansa

Dia Europeu de la Solidaritat i Cooperació entre Generacions

Dia 30

Dia Internacional del Jazz

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

En funció de com vagi evolucionant la pandèmia generada pel Covid-19 i tant punt es confirmin les dades per part de Ports de la Generalitat, publicarem en aquest apartat el llistat de creuers inicialment programats per aquest 2021.