Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Protocols per a la publicació d’activitats a l’Agenda i per a la creació de fitxes descriptives

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que l’acte sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament amb el mateix format anteriorment proposat).
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives (organitzades tant per les entitats associatives com per entitats comercials) que tinguin un preu superior als 18 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici.

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí (recorda… només es publiquen les activitats que es realitzen dins el territori municipal).

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cicle Gaudí de cinema català amb "Sentimental"

28/04  20:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Vint anys de "Converses de taverna"

30/04  19:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Teatre juvenil a La Gorga "La Mascarada"

30/04  20:00h  Teatre La Gorga

ACTIVITATS MAIG 2021

Cada dimarts

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

Dimarts  16:00h  Aparc. de la Fosca

Cada divendres

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada a la subhasta del peix

Divendres  16:30h  Museu de Pesca

Llista d'activitats

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

I Concurs votació popular dels vermuts Premis Vinari

AJORNAT AL 08/05

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada al claustre del Mas del Vent

01/05  12:00h  Mas del Vent

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Jornada de portes obertes en el Museu de la Pesca

02/05  10:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Teatre amateur: "Love me Tinder"

02/05  19:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Tertúlia literària: "Una altra vida, encara"

03/05  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de l'hora del conte amb Olga Cercós

06/05  17:30h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Conferència Liceubib: “Òpera Otello de Giuseppe Verdi"

06/05  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió del Club Lila del mes de maig

07/05  19:00h  Nou Espai Jove

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

I Concurs votació popular dels vermuts Premis Vinari

08/05  11:00h  Plaça Catalunya

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Programa Ràdio Flaixbac "El vermut de Llucià Ferrer"

08/05  12:00h  Escenari Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

3a Fira del conte de Palamós

08/05  11:00h  Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada a les barques del peix

08/05  12:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Vine a fer el vermut: "Concert DJ Àlex B"

09/05  12:30h  Passeig del Mar (zona petanca)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert de sardanes amb La Flama de Farners

09/05  18:00h  Teatre de La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Bibliomenuts amb Marta Arnaus

13/05  17:15h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Espai salut jove

13/05  19:00h  S.P. Galeries Carme

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Final Campionat de Catalunya d'Imatge Subaquàtica 2021

15/05  08:00h  Port Marina

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

2a Fira del disc antic

15/05  10:00h  Diferents indrets

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Presentació llibre: "Prettiest train" (El tren més bonic)

15/05  11:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada gratuïta al Museu de la Pesca

15/05  17:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Espectacle familiar: "La nena dels pardals"

15/05  19:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Final Campionat de Catalunya d'Imatge Subaquàtica 2021

16/05  08:00h  Port Marina

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sant Joan Florit

16/05 Tot el dia Nucli antic de Sant Joan

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Presentació curtmetratge: "Xocalata" i taller

17/05 19:00h  S.P. Galeries Carme

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Llegir el teatre: “L'emperadriu del Paral·lel"

17/05  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Contes musicats: "Els contes de la casa de la Mei"

20/05  17:30h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Dansa contemporània amb Cobosmika Company

22/05  20:00h  Teatre de La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert amb "Tona Gafarot & Toni Molina"

23/05  12:30h  Plaça de la Vila

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Formació en TIC

24/05  10:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Xerrada Biblioteca Sostenible

26/05  18:30h  Biblioteca municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cicle Gaudí de cinema català: "La vampira de Barcelona"

27/05  20:00h  Teatre de La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Música teatralitzada: "Liquidació total"

29/05  20:00h  Teatre de La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada al Castell de Sant Esteve de Mar

30/05  12:00h  La Fosca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Videodansa amb Cobosmika Company

30/05  20:00h  Teatre de La Gorga

Exposicions (tot el mes)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

V Concurs de Literatura Infantil i Juvenil Cler 2021

Horaris Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cartografia de Palamós, el port i la vila

Horaris Museu de la Pesca

ag-activitat-anullada

Audiovisual “Jo, el paisatge" a la Capella del Carme

Caps de setmana i festius

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

 MAIG 2021

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Sant Jeremias
Sant Josep Obrer
Sant Orenç

DIA 02

Mare de Déu d’Araceli
Sant Segon
Santa Zoa

DIA 03

Sant Alexandre
Santa Antonina
Sant Felip

DIA 04

Sant Florià
Santa Pelàgia
Sant Silvà

DIA 05

Sant Amador
Sant Àngel de Sicilia
Santa Irene

DIA 06

Santa Beneta
Sant Domènec Sàvia
Santa Justí

DIA 07

Santa Domília
Santa Eufrosina
Sant Sixt

DIA 08

Sant Bonifaci IV
Sant Desideri
Sant Eladi

DIA 09

M. D. dels Desamparats
Sant Hermes
Sant Pacomi

DIA 10

Sant Antoní de Florència
Santa Beatriu
Sant Joan d’Avila

DIA 11

Sant Anastasi
Sant Eudald
Sant Ponç

DIA 12

Sant Aquileu
Sant Domènec de la Calzada
Sant Nereu

DIA 13

Mare de Déu de Fatima
Sant Muci
Sant Pere Regalat

DIA 14

Mare de Deu de l’Alba
Santa Corina
Santa Gemma Galgani

DIA 15

Sant Eufrasi
Sant Isidre llaurador
Santa Joana de Lestonnac

DIA 16

Sant Honorat
Sant Joan Nepomucè
Santa Màxima

DIA 17

Sant Pasqual Bailon
Santa Restituta
Sant Víctor d’Alexandria

DIA 18

Sant Alexandra
Santa Clàudia
Santa Rafaela Maria Porras

DIA 19

Santa Ciríaca
Sant Pere Celestí
Santa Pudenciana

DIA 20

Santa Basilissa
Sant Baldiri
Sant Bernardí de Siena

DIA 21

Santa Gisela
Sant Secundí
Santa Virgínia

DIA 22

Santa Joaquima de Vedruna
Santa Quitèria
Santa Rita de Càsia

DIA 23

Sant Desideri
Sant Joan Bautista de Rossi
Sant Julià

DIA 24

Santa Afra
Santa Susagna
Sant Vicenç de Lerins

DIA 25

Sant Beda el Venerable
Santa Maria Magdalena de Pazzi
Sant Urbà

DIA 26

Sant Eleuteri
Sant Felip Neri
Sant Zacarias

DIA 27

Sant Agustí de Canterbury
Sant Berenguer
Sant Juli

DIA 28

Sant Emili
Sant Germà
Sant Guillem de Gelona

DIA 29

Sant Feliu de Nicòsia
Sant Just
Sant Pere Sans

DIA 30

Santa Emília
Sant Ferran
Santa Joana d’Arc

DIA 31

Santa Amèlis
Sant Pasqual
Santa Petronella

Calendari Laboral 2021

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 queda configurat amb les següents dates:

 • Divendres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dimecres 6 de gener (Reis)
 • Divendres 2 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 5 d’abril (Pasqua Florida)
 • Dissabte 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dijous 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dimarts 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dilluns 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Dimecres 8 de desembre (La Puríssima)
 • Dissabte 25 de desembre (Nadal)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 23 de juny i 25 de juny
 • Calonge, 12 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 14 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 11 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 12 de febrer i 2 d’agost
 • Vall-llobrega, 25 de gener i 20 de setembre
 • Mont-ras, 24 de maig i 7 de desembre
 • Palafrugell, 24 de maig i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 24 de maig i 16 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 24 de maig i 25 d’agost
 • Girona, 26 de juliol i 29 d’octubre
 • Barcelona, 24 de maig i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 queda configurat amb les següents dates:

 • CAP D’ANY
  Divendres 1 de gener
 • REIS
  Dimecres 6 de gener
 • DIVENDRES SANT
  Divendres 2 d’abril
 • PASQUA FLORIDA
  Dilluns 5 d’abril
 • FESTA DEL TREBALL
  Dissabte 1 de maig
 • SANT JOAN
  Dijous 24 de juny
 • DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
  Dissabte 11 de setembre
 • FESTA NACIONAL D’ESPANYA
  Dimarts 12 d’octubre
 • TOTS SANTS
  Dilluns 1 de novembre
 • DIA DE LA CONSTITUCIÓ
  Dilluns 6 de desembre
 • LA PURÍSSIMA
  Dimecres 8 de desembre
 • NADAL
  Dissabte 25 de desembre

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  23 juny i 25 juny
 • CALONGE
  12 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  14 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  11 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  12 febrer i 2 agost
 • VALL-LLOBREGA
  25 gener i 20 setembre
 • MONT-RAS
  24 de maig i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  24 de maig i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  24 de maig i 16 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  24 de maig i 25 agost
 • GIRONA
  26 de juliol i 29 octubre
 • BARCELONA
  24 de maig i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

MAIG 2021

Dia 01

Dia Internacional dels Treballadors

Dia 02

Dia Mundial de la Tonyina

Dia Internacional contra el Bullying o l’Assetjament Escolar

Dia de la Mare

Dia 03

Dia Mundial de la Llibertat de Premsa

Dia 04

Dia de Star Wars

Dia Mundial de l’Asma

Dia 05

Dia Internacional de la Llevadora

Dia Mundial del Patrimoni Africà

Dia Mundial de la Llengua Portuguesa

Dia 06

Dia Internacional sense dieta

Dia 07

Dia de Vesak

Dia 08

Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja

Jornades de Record i Reconciliació en Honor de qui van perdre la Vida a la Segona Guerra Mundial

Dia Mundial de les Aus Migratòries

Dia Mundial del Comerç Just

Dia 09

Dia d’Europa

Dia 10

Dia Mundial del Lupus

Dia 12

Dia Internacional de la Infermera

Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica

 Dia Europeu de les PIMES

Dia 13

Dia del Nen Hospitalitzat

Dia 15

Dia Internacional de les Famílies

Dia Mundial de l’Astronomia

Dia Internacional de l’Objecció de Consciència

Dia Internacional de l’Esclerosi Tuberosa

Dia 16

Dia Internacional de la Convivència en Pau

Dia Internacional de la Llum

Dia Mundial de l’Angioedema Hereditari

Dia 17

Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació

Dia Mundial d’Internet

Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia

Dia Mundial del Reciclatge

Dia Mundial de la Hipertensió Arterial

Dia 18

Dia Internacional dels Museus

Dia 19

Dia Mundial del Whisky

Dia 20

Dia Mundial de les Abelles

Dia Internacional de l’Assaig Clínic

Dia Mundial de la Metrologia

Dia Internacional de la Malaltia de Behçet

Dia 21

Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament

Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000

Dia Internacional del Te

Dia 22

Dia Internacional de la Diversitat Biològica

Dia Internacional de la Síndrome 22q11

Dia 23

Dia Internacional per a l’Erradicació de la Fístula Obstètrica

Dia 24

Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament

Dia Europeu dels Parcs Naturals

Dia 25

Dia de l’Orgull Friki

Dia de l’Àfrica

Dia Mundial de la Tiroide

Dia Internacional de les Taques cutànies

Dia 26

Dia de Vesak

Dia 28

Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones

Dia Internacional de la Síndrome de Treacher Collins

Dia Internacional de l’Hamburguesa

Dia 29

Dia Internacional del Personal de Pau de les Nacions Unides

Dia Mundial de la Salut Digestiva

Dia 30

Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple

Dia Internacional de la Síndrome Prader Willi

Dia 31

Dia Mundial sense Tabac

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

En funció de com vagi evolucionant la pandèmia generada pel Covid-19 i tant punt es confirmin les dades per part de Ports de la Generalitat, publicarem en aquest apartat el llistat de creuers inicialment programats per aquest 2021.