Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Documentació per crear les Fitxes

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament.
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives que tinguin un preu superior als 20 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici.

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí.

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós (Agost 2020)

 

LLISTAT DE LES PROPERES ACTIVITATS

En aquesta secció pots consultar la relació de les properes activitats programades en el municipi de Palamós. Cada apunt està configurat amb el títol descriptiu de l’activitat, la data i el punt de sortida o lloc on es portarà a terme l’esdeveniment. Si una hora concreta ve seguida de (+) significa que aquella activitat també es fa en altres horaris posteriors. Per exemple, la subhasta del peix 16:15h (+), també es fa a les 16:45h, 17:15h i 17:45h.

Cal recordar que tant aquestes dades, com les incloses a les fitxes descriptives, són facilitades per les pròpies entitats organitzadores, o bé s’extreuen de les informacions provinents de l’Ajuntament de Palamós. Televisió Palamós no es fa responsable de no publicar els canvis (dates, preus…) o anul·lacions que es produeixin, si no s’ens faciliten amb una certa antel·lació.

ATENCIÓ: amb l’objectiu d’oferir als usuaris d’aquest web una agenda d’activitats que sigui un referent al Baix Empordà pel que fa a la qüantitat i qüalitat de les dades publicades, s’ha establert un protocol a l’hora d’informar sobre cada activitat del mes en curs:

gimnastica-suau-area-activa-vp01-agenda-de-palamos

Totes les activitats publicades que incorporen una fotografia en el seu lateral, inclouen una fitxa descriptiva amb molta més informació (que podràs llegir fent un clic damunt la imatge).

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Les activitats publicades que incorporen, en el seu lateral, el nou logo turístic de Palamós amb fondo blanc, tenen la fitxa en procés d'elaboració i, tant aviat com sigui possible, es publicaran.

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Les activitats publicades que incorporen, en el seu lateral, el nou logo turístic de Palamós amb fondo fosc, no disposen de fitxa perque no es disposa de suficient informació com per elaborar una fitxa descriptiva.

gimnastica-suau-area-activa-vp01-agenda-de-palamos

Totes les activitats publicades que incorporen una fotografia en el seu lateral, inclouen una fitxa descriptiva amb molta més informació (que podràs llegir fent un clic damunt la imatge).

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Les activitats publicades que incorporen, en el seu lateral, el nou logo turístic de Palamós amb fondo blanc, tenen la fitxa en procés d'elaboració i, tant aviat com sigui possible, es publicaran.

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Les activitats publicades que incorporen, en el seu lateral, el nou logo turístic de Palamós amb fondo fosc, no disposen de fitxa perque no es disposa de suficient informació com per elaborar una fitxa descriptiva.

Tot seguit t’oferim el llistat de les activitats del mes en curs. Primerament es poden visionar els esdeveniments que mantenen una regularitat (durant tot el mes… cada dilluns… cada dimarts…) i tot seguit pots llegir les activitats que que es portaran a terme en dates concretes.

En el transcurs dels propers dies anirem activant gradualment les fitxes disponibles de les diferents activitats.

 

Tots el mes

gimnastica-suau-area-activa-vp01-agenda-de-palamos

Gimnàstica suau a l'Àrea Activa de la platja Gran

09:30h Àrea Activa Platja Gran

tallers-infantils-a-la-platja-2019-vp01-agenda-de-palamos

Tallers infantils a l'Àrea activa de la platja Gran

10:30h (+) Àrea Activa Platja Gran

De dilluns a divendres

ag-subhasta-del-peix-vg-ve1-agenda-de-palamos

Visita guiada per a conèixer la subhasta del peix

16:15h (+) Museu de la Pesca

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres

Dl. / Dm. / Dc. / Dv.

ag-biblioplaça-2020

Biblioplaça: Servei itinerant de consulta de llibres

18:00h consulta diferents indrets

Dilluns, dimecres i divendres

Dl. / Dc. / Dv.

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Sala d'estudis i treball de recerca

10:00h PJ Galeries Carme

Cada dilluns

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Taller de teatre musical amb el Punt Jove

17:00h PJ Galeries Carme

visita-guiada-museu-de-la-pesca-vp01-agenda-de-palamos

Visita guiada per a conèixer el Museu de la Pesca

19:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Tai Chi - Salut i moviment amb el tai david González

19:00h Plaça Ezequiel Torroella

Cada dimarts

marxa-nordica-amb-oncolliga-ve4-agenda-de-palamos

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

17:00h Aparc. de La Fosca

ag-natacio-en-aigues-obertes-ve1-agenda-de-palamos

Natació en aigües obertes, a la platja de La Fosca

18:00h (+) Platja La Fosca

visita-a-les-barques-del-peix-ve01-agenda-de-palamos

Visita guiada a les barques "Gacela" i "Estrella Polar"

19:00h Museu de la Pesca

Cada dimecres

visita-guiada-el-mon-del-peix-blau-ve01-agenda-de-palamos

El món del peix blau: inclou visita guiada amb tastet

08:00h Musu de la Pesca

visita-guiada-la-gamba-de-palamos-ve01-agenda-de-palamos

"La Gamba de Palamós" visita guiada amb tastet

19:00h Museu de la Pesca

show-cooking-cuina-marinera-ve41-agenda-de-palamos

Sessió de show-cooking de cuina marinera

20:00h Espai del Peix

Cada dijous

ag-natacio-en-aigues-obertes-ve1-agenda-de-palamos

Natació en aigües obertes, a la platja de La Fosca

18:00h (+) Platja La Fosca

visita-guiada-museu-de-la-pesca-vp01-agenda-de-palamos

Visita guiada per a conèixer el Museu de la Pesca

19:00h Museu de la Pesca

show-cooking-peix-en-familia-ve01-agenda-de-palamos

Sessió de show-cooking per menjar peix en família

20:00h Espai del Peix

Cada divendres

ag-natacio-en-aigues-obertes-ve1-agenda-de-palamos

Natació en aigües obertes, a la platja de La Fosca

18:00h (+) Platja La Fosca

ag-ruta-pel-port-de-palamos-ve1-agenda-de-palamos

Ruta pel Port de Palamós, històries i anècdotes...

19:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Tai Chi - Salut i moviment amb el tai David González

19:00h Plaça Ezequiel Torroella

show-cooking-cuina-marinera-ve41-agenda-de-palamos

Sessió de show-cooking de cuina marinera

20:00h Espai del Peix

Cada dissabte

taller-gastronomic-la-nit-dels-5-sentit-ve01-agenda-de-palamos

"La nit dels cinc sentits" a l'Espai del Peix

20:00h Espai del Peix

En dates concretes

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Concert de Festa Major amb Miquel Abras al terrat

01/08 | 21:30h | per streaming

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Repic de campanes a l'església de Sta. Eugènia

02/08 | 11:30h | Esgl. Sta. Eugènia

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Titelles i cançons "El gegant del pi"

02/08 | 18:00h | per Instagram

ag-ruta-guiada-per-sant-joan-vp1-agenda-de-palamos

Ruta guiada per Sant Joan, fins al Molí de Vent

02/08 | 20:00h Plaça Mn.Gumersind

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Espai debat

03/08 | 16:00h | Punt Jove al 1er pis Galeries Carme

logo-oficial-palamos-2020-agenda-de-palamos

Taller de tenyir samarretes

04/08 | 16:00h | Punt Jove al 1r pis Galeries Carme

dona-sang-consells-tvp-vp01-agenda-de-palamos

Donació extraordinària de sang al Passeig del Mar

04/08 | 17:30h Carpa al Passeig del Mar

ag-asdc-circ-i-cobla-2020-agenda-de-palamos

Amb So de Cobla: "Circ & Cobla"

04/08 | 22:00h | Passeig de les Pites

dona-sang-consells-tvp-vp01-agenda-de-palamos

Donació extraordinària de sang al Passeig del Mar

05/08 | 17:30h Carpa al Passeig del Mar

ag-asdc-concert-de-sardanes-2020-agenda-de-palamos

Amb So de Cobla: "20è Concert de la Costa Brava"

05/08 | 22:00h | Passeig de les Pites

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Gimcana d'estiu

06/08 | 12:00h | Punt Jove al 1r pis Galeries Carme

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Contes al Passeig del Mar "Contes viatgers"

06/08 | 19:00h | Escenari Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Amb so de cobla "Formiga & Cigale"

06/08 | 20:00h | Passeig de les Pites

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Amb so de cobla "Pere Martínez+Cobla Marinada+Vicens Martín"

06/08 | 23:00h | Passeig de les Pites

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Amb so de cobla "Névoa & La Flama de Farners"

07/08 | 20:00h | Passeig de les Pites

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Amb so de cobla "Petitet"

07/08 | 23:00h | Passeig de les Pites

la-ruta-del-pirata-barbarossa-ve01-agenda-de-palamos

Visita al nucli antic en temps de Barba-Rossa

08/08 | 19:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Amb so de cobla "Cobla Ciutat d'Amposta"

08/08 | 20:00h | Passeig de les Pites

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Amb so de cobla "Pau Alabajos & Cobla Bisbal Jove"

08/08 | 23:00h | Passeig de les Pites

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cinema lliure a la platja "Sólo nos queda bailar"

09/08 | 21:30h | Platja Gran (zona espigó)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Contes al Passeig del Mar "Els contes de l'illa..."

13/08 | 19:00h | Escenari Passeig del Mar

ag-2020-quan-el-sol-es-pon-vep1-agenda-de-palamos

"Quan el sol es pon 2020" The best of (rock) Concert

13/08 |20:30h Plaça Catalunya

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

39a Mostra de l'Havanera Catalana

14/08 | 22:00h | Arbreda municipal

ruta-historica-la-bruixeria-a-palamos-vp01-agenda-de-palamos

La Bruixeria a Palamós (ruta nocturna guiada)

15/08 | 20:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert amb música dels 60/70/80

15/08 | 21:00h | Arbreda municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cinema lliure a la platja "El despertar de las hormigas"

16/08 | 21:30h | Platja Gran (zona espigó)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Contes al Passeig del Mar "El Bum i el tresor del pirata"

20/08 | 19:00h | Escenari Passeig del Mar

la-ruta-del-pirata-barbarossa-ve01-agenda-de-palamos

Visita al nucli antic en temps de Barba-Rossa

22/08 | 19:00h Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert a càrrec de Quartet de vent Kebyart

22/08 | 20:30h | Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert amb música dels 60/70/80

22/08 | 21:00h | Arbreda municipal

visita-al-poblat-iber-de-castell-ve01-agenda-de-palamos

El paratge de Castell. El poblat íber i el seu paisatge

23/08 | 18:00h Aparcament Castell

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cinema lliure a la platja "La famosa invasión..."

23/08 | 21:30h | Platja Gran (zona espigó)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Espai debat

24/08 | 16:00h | Punt Jove al 1er pis Galeries Carme

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Taller ecologia i artesania

25/08 | 16:00h | Punt Jove al 1er pis Galeries Carme

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Butifarrada solidària a benefici d'ONCOLLIGA Girona

26/08 | 20:00h | Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Contes al Passeig del Mar "Olivia, la nena viatgera"

27/08 | 19:00h | Escenari Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Beach water polo Costa Brava Palamós

28/08 | 15:00h | Platja Gran

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Botiga al carrer

29/08 | 10:00h | Carrers de Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Beach water polo Costa Brava Palamós

29/08 | 10:00h | Platja Gran

visita-guiada-truman-capote-vp01-agenda-de-palamos

Ruta literària: "El Palamós de Truman Capote"

29/08 | 19:00h | Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Festival de guitarra de Girona “Klezmer i més enllà"

29/08 | 19:00h | Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert amb música dels 60/70/80

29/08 | 21:00h | Arbreda municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Botiga al carrer

30/08 | 10:00h | Carrers de Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Beach water polo Costa Brava Palamós

30/08 | 10:00h | Platja Gran

visita-guiada-al-castell-de-sant-esteve-vp01-agenda-de-palamos

Visita guiada al castell de Sant Esteve de La Fosca

30/08 | 18:00h La Fosca

Exposicions

expo-aigua-de-mar-v2020-agenda-de-palamos

Exposició "Aigua de Mar" de Carles Piqueras

tot el mes | Museu de la Pesca

x-lloc-capella-del-carme-vp01

Visita la exposició “El llegat d'Ezequiel Torroella”

tot el mes | Capella del Carme

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

AGOST

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Santa Caritat
Santa Esperança
Santa Fe

DIA 02

Mare de Déu dels Àngels
Sant Eusebi de Vercel·li
Santa Teodora

DIA 03

Santa Cira
Sant Gustau
Santa Lídia

DIA 04

Sant Joan Maria Vianney
Santa Perpètua
Sant Rubén

DIA 05

Mare de Déu de les Neus
Santa Afra
Sant Osvald

DIA 06

Sant Hormisdes
Sant Just
Sant Pastor

DIA 07

Sant Albert Tràpani
Sant Gaietà
Sant Sixt II

DIA 08

Sant Ciríac
Sant Domènec de Guzmán
Santa Esmaragda

DIA 09

Santa Edith Stein
Sant Domicià
Sant Romà

DIA 10

Santa Astèria
Sant Deodat
Sant Llorenç

DIA 11

Santa Clara d’Assís
Santa Digna
Santa Susanna

DIA 12

Sant Herculà
Santa Hilària
Sant Macari

DIA 13

Sant Cassià
Santa Concòrdia
Sant Poncià

DIA 14

Santa Anastàsia
Sant Eusebi
Sant Maximilià Kolbe

DIA 15

Assumpció Mare de Dèu
Sant Rupert
Sant Tarcidi

DIA 16

Sant Esteve d’Hongria
Sant Roc
Santa Selena

DIA 17

Santa Beatriu de Silva
Sant Clara
Sant Jacint de Polònia

DIA 18

Sant Agapit
Santa Helena
Sant Patrici

DIA 19

Sant Donat
Sant Joan Eudes
Sant Lluís d’Anjou

DIA 20

Sant Bernat
Sant Leovigild
Sant Samuel

DIA 21

Sant Bonosi
Santa Ciríaca
Sant Pius X

DIA 22

Mare de Déu
Santa Candida
Sant Timoteu

DIA 23

Sant Felip Benici
Santa Rosa de Lima
Santa Valèria

DIA 24

Santa Àurea
Sant Bartomeu
Santa Emília de Vialar

DIA 25

Sant Josep de Calassans
Sant Genís
Santa Patrícia

DIA 26

Sant Balduí
Sant Cesari d’Arles
Sant Zeferí

DIA 27

Santa Eutàlia
Santa Juliana
Santa Mònica

DIA 28

Sant Agustí
Sant Hermes
Sant Julià

DIA 29

Sant Adelf
Santa Sabina
Santa Verònica

DIA 30

Sant Felix de Roma
Sant Fiacre
Santa Gaudència

DIA 31

Sant Arístides
Sant Nicodem
Sant Ramon Nonat

Calendari Laboral 2020

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dilluns 6 de gener (Reis)
 • Divendres 10 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 13 d’abril (Pasqua Florida)
 • Divendres 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dimecres 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 15 d’agost (l’Assumpció)
 • Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dilluns 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimarts 8 de desembre (La Puríssima)
 • Divendres 25 de desembre (Nadal)
 • Dissabte 26 de desembre (Sant Esteve)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 25 de juny i 26 de juny
 • Calonge, 13 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 12 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 20 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 21 de febrer i 1 d’agost
 • Vall-llobrega, 27 de gener i 21 de setembre
 • Mont-ras, 1 de juny i 7 de desembre
 • Palafrugell, 1 de juny i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 1 de juny i 17 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 1 de juny i 25 d’agost
 • Girona, 1 de juny i 29 d’octubre
 • Barcelona, 1 de juny i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 queda configurat amb les següents dates:

 • Dimecres 1 de gener
  CAP D’ANY
 • Dilluns 6 de gener
  REIS
 • Divendres 10 d’abril
  DIVENDRES SANT
 • Dilluns 13 d’abril
  PASQUA FLORIDA
 • Divendres 1 de maig
  FESTA DEL TREBALL
 • Dimecres 24 de juny
  SANT JOAN
 • Dissabte 15 d’agost
  L’ASSUMPCIÓ
 • Divendres 11 de setembre
  DIADA DE CATALUNYA
 • Dilluns 12 d’octubre
  F. NACIONAL D’ESPANYA
 • Dimarts 8 de desembre
  LA PURÍSSIMA
 • Divendres 25 de desembre
  NADAL
 • Dissabte 26 de desembre
  SANT ESTEVE

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  25 juny i 26 juny
 • CALONGE
  13 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  12 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  20 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  21 febrer i 1 agost
 • VALL-LLOBREGA
  27 gener i 21 setembre
 • MONT-RAS
  1 juny i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  1 juny i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  1 juny i 17 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  1 juny i 25 agost
 • GIRONA
  1 juny i 29 octubre
 • BARCELONA
  1 juny i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

AGOST

Dia 01

Dia Mundial de l’Alegria

Setmana Mundial de l’Alletament Matern (De l’1 al 7)

Dia 07

Dia Internacional de la Cervesa

Dia 08

Dia Internacional de l’Orgasme Femení

Dia 09

Dia Internacional dels Pobles Indígenes

Dia Internacional de la Solidaritat amb la lluita de la Dona a Sud-àfrica i Namíbia

Dia 12

Dia Internacional de la Joventut

Dia Mundial de l’Elefant

Dia 13

Dia Internacional de la zurdera

Dia 15

Dia Mundial de la Relaxació

Dia 17

Dia Mundial del Vianant

Dia Internacional de l’Animal sense Llar

Dia Internacional de la Malaltia de Coats

Dia 19

Dia Mundial de la Fotografia

Dia Mundial de l’Assistència Humanitària

Dia 21

Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme

Dia 23

Dia Internacional de Record del Tràfic d’Esclaus i de la seva Abolició 

Dia Internacional de l’Hashtag

Dia Europeu de Commemoració de les Víctimes de l’Estalinisme i el Nazisme

Dia 26

Dia Internacional contra el Dengue

Dia de Namíbia

Dia del Gos (EUA i alguns països d’Iberoamèrica)

Semana Mundial de l’Aigua (Del 26 al 31)

Dia 28

Dia Mundial de la Síndrome de Turner

Dia 29

Dia Internacional contra els Assaigs Nuclears

Dia Mundial del Videojoc

Dia 30

Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçoses

Dia Internacional del Tauró Balena

Dia 31

Dia Internacional de la Solidaritat

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

Atesa la situació d’alerta sanitària motivada pel Covid-19, no hi ha prevista cap escala de creuers turístics, al port de Palamós, durant aquest 2020.