POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1 – POLÍTICA DE PRIVACITAT ADAPTADA AL REGLAMENT EUROPEU

Des del Centre d’Iniciatives Audiovisuals (en endavant el Titular) volem oferir-te una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privacitat que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.

 

2 – CONSENTIMENT DE L’USUARI

En compliment del que exigeix ​​l’esmentat Reglament Europeu, el Titular del web ha de rebre l’autorització expresa per part de l’Usuari per a poder incloure en un fitxer informatitzat el nom i cognoms, correus electrònics, números de telèfon i altres dades personals que el propi Usuari haurà desat prèviament omplint els formularis de contacte o d’inscripció a activitats que té a la seva disposició en el mateix web. L’Usuari haurà de donar aquest consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

En cas de que l’Usuari estableixi algun altre tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon o correu electrònic, les seves dades seran guardades i incloses a un fitxer de propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol.licitat.

 

3 – GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre al espai web anomenat https://palamosdigital.com, atès que els responsables dels fitxers estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori o accés no autoritzat.

Així mateix, al navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica l’Usuari facilita al servidor d’aquest espai web informació relativa a la seva direcció IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Atès que la “Agencia Española de Protección de Datos” (AEPD) considera les IP com a informació de caràcter personal, aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites al web.

 

4 – UTILITZACIÓ DE COOKIES

Alguns dels serveis d’aquest web utilitzen “cookies” per facilitar la seva navegació, motiu pel qual si té desactivada aquesta opció en el seu navegador és possible que el servei no funcioni correctament. Aquest lloc, en cap cas, utilitza les “cookies” ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti la obtenció de dades personals sense el seu consentiment. Accedint a la pàgina de Contacte podrà ampliar tota la informació envers el Tractament de Cookies.

 

5 – SUBSCRIPCIONS

Les dades personals que es puguin requerir com a conseqüència de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts pel lloc web seran també objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers, amb els nivells de seguretat necessaris, propietat del Titular amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per poder li oferir un servei més personalitzat i eficaç. Fora dels casos legalment establerts, insistim en que les seves dades no es revendran ni es difondran a cap altre associació, persona o empresa i que s’utilitzaran només per inscriure’l a les activitats sol·licitades, per informar a l’Usuari sobre les activitats de l’entitat i per respondre les qüestions que ell plantegi mitjançant els formularis esmentats anteriorment.

 

6 – CONSENTIMENT DE PERSONES JURÍDIQUES O PROFESSIONALS

L’informem que, si vostè actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, automàticament ens autoritzarà a que li fem arribar: informació associada als serveis contractats, o bé informació comercial, a través de l’acceptació de la present política de privacitat. Així, quan es doni d’alta o sol·liciti alguna informació relacionada amb l’entitat a través dels canals establerts per l’entitat mitjançant la pàgina web, la seva informació també podrà ser tractada per a fins comercials i l’enviament de comunicacions electròniques.

 

7 – DRETS DELS USUARIS SOBRE LES SEVES DADES

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades. Per tant, quan així ho consideri convenient, l’Usuari podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit escrivint al correu electrònic de contacte o al domicili indicats a l’Avís Legal. En ambdós casos, haurà d’adjuntar còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) indicant a l’assumpte, de manera expressa, la petició que desitja realitzar:

Accés: a través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan essent tractades de la seva persona per part de l’entitat, la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: consisteix en garantir que l’usuari pugui modificar les seves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades es volen modificar.

Cancel·lació: podrà sol·licitar la supressió de les dades personals quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.

Oposició: amb el dret d’oposició l’usuari, sempre que no sigui una persona júrídica o professional, pot oposar-se a que no es realitzi el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial.

 

8 – SEGURETAT DE LES DADES

Aquest fitxer es troba inscrit en el “Registro General de la AEPD” i sobre ell s’hi apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en les diferents normatives sobre protecció de dades de caràcter personal per a evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

L’Usuari, que per una banda garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes, també entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, tot i que nosaltres farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

Tot i això, l’Usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, el Titular no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

 

9 – MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Centre d’Iniciatives Audiovisuals es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional de les mateixes, procediríem a notificar-li la nova situació perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat. En tot cas, es recomana a l’Usuari que procedeixi a la lectura de la Política de Privacitat de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

 

Edició: 20 de maig de 2019