Benvinguts a l’Agenda de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

INTRODUCCIÓ

Presentació de l’Agenda

LES FITXES

Documentació requerida

EL TEMPS

Informació meteorològica

LA CARTELLERA

Projeccions al Baix Empordà

PROPERES ACTIVITATS

Activitats programades en el municipi de Palamós

ELS SANTS

Consulta el Santoral

FESTES OFICIALS

Calendari laboral 2020

COMMEMORATIUS

Dies internacionals i mundials

ELS CREUERS

Escales al port de Palamós

Presentació de l’Agenda

Publicacions de les fitxes

Informació meteorològica

Cartellera del Baix Empordà

Properes activitats a Palamós

Consulta el Santoral

Calendari laboral 2020

Dies internacionals i mundials

Escales de creuers al port de Palamós

Presentació d’aquesta Agenda

INTRODUCCIÓ

Durant tot l’any, Palamós ofereix una gran varietat de propostes culturals, socials, esportives i solidàries. Però també, per millorar la teva salut i benestar, descobrir el territori i els equipaments del municipi, assistir a tallers i cursets, participar en concursos de fotografia, visitar exposicions temàtiques, conèixer el món marí, i altres propostes interessants…

Sens dubte, caldrien molts més recursos pel tal de fer-te arribar la informació de la totalitat d’activitats que es fan, però des de Televisió Palamós, malgrat el pressupost super-reduït que tenim actualment, intentarem aportar-te el màxim possible de dades sobre les activitats més destacades que organitza tant l’Ajuntament com les diferents entitats associatives del municipi.

Aprofitem aquest text de presentació per fer un agraïment als anunciants que patrocinen l’Agenda. Et convidem a clicar a sobre dels seus cartells promocionals i descobrir les seves interessants propostes. Així mateix, agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, que també dóna suport a aquesta iniciativa.

Finalment una reflexió… Si amb la participació de l’ajuntament i d’aquests anunciants es pot oferir un bon espai de difusió d’activitats a la ciutadania, t’imagines que podríem fer amb més suport municipal i amb la col·laboració de més patrocinadors?

 

LES PRIMERES AGENDES

Els formats de presentació del que coneixem com l’Agenda d’Activitats el·laborada per Televisió Palamós, s’han anat transformant i desenvolupant al llarg dels anys fins arribar al model que et presentem actualment, mercès a les noves tecnologies informàtiques i al dilatat bagatge professional que ens aporten tants d’anys (des del 1983) en el món de la comunicació local.

Els més grans recordareu aquelles primeres emissions de TV Palamós durant els anys 80 i 90 en les quals, primer en formats de paper exposats davant de càmera, i més endavant amb un rudimentari ordinador “Commodore Amiga”, es mostraven a l’audiència les primeres agendes locals. Encetant els 2000 i amb els primers ordinadors amb Windows en els locals de TVP, vàrem activar l’anomenat “Infotext”, molt exitós durant aquells anys i en el qual es combinaven en moviment (en un format semblant al que actualment coneixem com a PowerPoint) textes i fotografies en pantalla sobre les diferents activitats que es feien a Palamós.

Tots els models descrits anteriorment estaven pensats només per a les emissions televisives. Però amb l’arribada dels smartphones a la telefonia mòbil, vàrem considerar que era ja el moment de presentar formats d’agenda adreçats a aquests sistemes. L’any 2012, es va presentar, per primer cop a Palamós, un format de web amb concepte “Smart City”. Un aplicatiu-web pensat exclusivament per a mòbils en el qual s’hi agrupaven diferents apartats amb informació sobre el municipi. També es va el·laborar una versió per a ordinadors de l’Agenda d’Activitats i la Cartellera.

 

EL NOU FORMAT

L’any 2018 es va endegar el projecte “Palamós Digital 2023” que té com a objectiu implementar un extens i complert web d’informació local amb un munt de seccions adreçades tant als visitants (amb descripció de la ciutat: els seus equipaments i serveis, platges, aparcaments…) com a la pròpia ciutadania (amb contingut informatiu: agenda, notícies, àlbums fotogràfics, i els continguts audiovisuals que, per manca de suficient pressupost, de moment hem d’anar ajornant reiteradament…). La intenció és que, l’any 2023, coincidint amb el 40è aniversari de la primera emissió de Televisió Palamós (el 15 d’agost del 1983) el web tingui el màxim possible d’operativitat, tot i que com sempre, tot plegat dependrà, en part, d’una aposta econòmica més ferma, tant de l’Ajuntament de Palamós com de més patrocinadors, que valorin tota aquesta tasca informativa que estem fent i que ens ajudin a tirar-la endavant.

Actualment tant el disseny, la programació i la publicació dels diferents webs gestionats des de l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, ja no depèn de tercers (amb les limitacions que comportava el fet de dependre continuament de persones externes). És el propi departament d’informàtica de TV Palamós qui s’encarrega de tot l’operatiu informàtic. Tot plegat millora considerablement els temps de resposta a l’hora de solucionar petites incidències de programació i a l’hora d’implementar i publicar, entre d’altres temes, les fitxes descriptives de les activitats de l’Agenda.

El darrer format, presentat aquest mes de febrer 2020, incorpora, d’entrada, un menú molt visual en el qual, a banda de la introducció que estàs llegint en aquest moment, pots consultar tots els requisits o documentació necessària per a l’elaboració de les fitxes descriptives de les activitats. També posem a la teva disposició un enllaç provisional per consultar la informació meteorològica i un link directe per veure el web de la cartellera cinematogràfica del Baix EmpordàAltres temes que trobaràs al menú de l’Agenda són: el santoral, el calendari laboral de Palamós I el llistat de dies internacionals i mundials. Molt aviat, també podràs consultar el llistat d’escales programades dels creuers turístics al port de Palamós.

La novetat més destacada però, és el nou format de presentació del llistat de les properes activitats programades a Palamós, en el qual cada apunt ens indica el títol de l’acte, la data, l’hora i el punt de sortida o lloc on es realitza l’esdeveniment. A més a més, tots els actes que inclouen una fotografia lateral estan enllaçats automàticament a la seva respectiva fitxa descriptiva que, com expliquem en el següent apartat, amplia molt més la informació envers aquella activitat.

Protocols per a la publicació d’activitats a l’Agenda i per a la creació de fitxes descriptives

L’OBJECTIU

En els darrers temps, l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals, mitjançant l’equip tècnic i humà de Televisió Palamós, està potenciant la seva àrea informàtica, oferint als usuaris i usuàries la màxima qualitat dels seus continguts web, tant pel que fa a la part de presentació visual com al que fa referència al contingut pròpiament dit.

En el cas concret de l’Agenda, no volem limitar-nos al model que habitualment pots trobar a la major part de les pàgines web tant de mitjans de comunicació com de caire institucional. Un format estandaritzat que, sovint, mostra un llistat amb el títol de l’activitat, la data i l’hora, el lloc on es fa, i una petita explicació de l’esdeveniment.

L’objectiu de les fitxes descriptives és el de millorar considerablement el contingut de les activitats anunciades oferint informació addicional perquè d’aquesta manera l’usuari/a tingui moltes més dades que li facilitin la possibilitat d’accedir més fàcilment a l’activitat: geolocalització, indicació de l’aparcament més proper, dades de contacte de l’organitzador, sinopsi o explicació més detallada de l’activitat, fotografies i/o vídeos de presentació de l’esdeveniment…

 

CRITERIS DE PUBLICACIÓ A L’AGENDA

A l’Agenda d’Activitats d’aquest web es publiquen els esdeveniments que es desenvolupen a Palamós i que, alhora, estan organitzats per les associacions del municipi o per institucions públiques (Ajuntament de Palamós, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya…).

Puntualment, i sempre a criteri de TV Palamós, es poden anunciar altres tipus d’activitats d’un caràcter més comercial. Citem alguns exemples:

 • Els organitzadors són entitats comercials que proposen una activitat: es publicarà a l’Agenda sempre que l’acte sigui d’interès públic i de caire gratuït. En cas contrari, l’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador presenta un llibre que recenment s’ha publicat o que en breu es posarà a la venta: informarem gratuïtament sobre aquest acte sempre i quant el llibre tingui exclusivament un contingut de caire documental sobre Palamós (independentment de si l’autor és palamosí o forani). En cas de no ajustar-se al paràmetre anterior, l’interessat tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.
 • L’organitzador proposa un dinar o sopar popular: es publicarà gratuïtament sempre que el preu no superi els 25 euros. Un preu superior es considerarà una activitat comercial (en aquest cas del restaurant) i per tant, subjecte a pagament amb el mateix format anteriorment proposat).
 • El cursos i tallers, així com els clínics i altres inscripcions a activitats esportives o educatives (organitzades tant per les entitats associatives com per entitats comercials) que tinguin un preu superior als 18 euros tindran la consideració d’activitats comercials. L’organitzador tindrà l’opció de contractar un espai publicitari, puntual i a preu reduït, dins de la pròpia agenda.

 

CRITERIS PER EL·LABORAR LES FITXES DESCRIPTIVES

Per qué hi han activitats que disposen de fitxa tècnica i altres no? Quines dades cal tenir per poder el·laborar la fitxa tècnica d’un esdeveniment?

Per tal de preservar la qualitat informativa de l’Agenda evitarem oferir-te fitxes sense un mínim de dades bàsiques. Darrerament hem observat que algunes entitats anuncien activitats sense posar l’hora. Per tal d’evitar de promoure aquest mal “vici” d’anunciar: “…pel matí… per la tarda…”, Televisió Palamós no publicarà cap activitat que no disposi d’una hora concreta d’inici.

Seria recomenable disposar d’una imatge, com a mínim, per tal de difondre millor l’activitat que es vol anunciar. Cal posar a disposició dels usuaris les dades de contacte de l’organitzador (nom de l’organitzador, correu electrònic i telèfon de contacte). Entenem que també seria important saber clàrament si l’activitat és gratuïta o exactament quin preu té (amb l’excepció dels formats de taquilla inversa). A L’hora de preparar noves fitxes, prioritzarem les que disposin d’una descripció d’una certa extensió (cal evitar descripcions de dues línees i potenciar les que expliquin detalladament l’esdeveniment).

Per tant, des d’aquí ens adrecem tant a les associacions com a les administracions per tal que, amb el màxim d’antelació possible, ens facin arribar el màxim d’informació envers les activitats que tenen previst programar, per tal d’oferir a les ciutadanes i ciutadans del municipi, així com també a totes les persones que ens visitin, una informació àmplia i veraç sobre les activitats que s’anuncien a l’Agenda.

Si ets el representant d’una entitat, i si encara no ho has fet, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per tal d’establir els protocols necessaris a l’hora d’informar sobre les activitats que properament organitzaràs. Inicialment pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que trobaràs aquí (recorda… només es publiquen les activitats que es realitzen dins el territori municipal).

Informació meteorològica

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

 

dst-el-temps-a-palamos-vr01

CONSULTA LES DADES DEL TEMPS

Aquest apartat és provisional. Més endavant està previst fer una secció dedicada exclusivament a donar dades i links diversos, amb informació meteorològica més extensa, tant del municipi de Palamós com del territori català en general.

dst-el-temps-a-palamos-vr01

Activitats programades a Palamós

AQUESTA AGENDA D’ACTIVITATS ESTÀ PATROCINADA PER:

Si cliques a sobre de la imatge
podràs visitar el web de cada patrocinador

cxg-qbr-rumb-a-palamos-2021
cxg-qbr-port-marina-v0
cxg-qbr-radio-pepe-v0
cxm-qbr-rumb-a-palamos-2021
cxm-qbr-port-marina-v0
cxm-qbr-radio-pepe-v0
cxm-qbr-promociona-el-teu-negoci-a-tv-palamos-v01
logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cicle Gaudí de cinema català: "La vampira de Barcelona"

27/05  20:00h  Teatre de La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada a la subhasta del peix a la llotja de Palamós

28/05  16:30h  Espai del Peix

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"Terra de Mar - bloc2: Activitats blaves"

29/05  10:00h  Àrea portuària

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Show-cooking de cuina marinera a l'Espai del Peix

29/05  13:00h  Espai del peix

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Música teatralitzada: "Liquidació total"

29/05  20:00h  Teatre de La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"Terra de Mar - bloc2: Activitats blaves"

30/05  10:00h  Àrea portuària

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada al Castell de Sant Esteve de Mar

30/05  12:00h  La Fosca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Show-cooking de cuina marinera a l'Espai del Peix

30/05  13:00h  Espai del peix

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Videodansa "Endless Blue" amb Cobosmika Company

30/05  20:00h  Teatre de La Gorga

ACTIVITATS JUNY 2021

Cada dimarts

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Marxa Nòrdica organitzada per Oncolliga

Dimarts  16:00h  Aparc. de la Fosca

Cada divendres

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada a la subhasta del peix

Divendres  16:30h  Museu de Pesca

Llista d'activitats

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Show-cooking de cuina marinera a l'Espai del Peix

04/06  20:00h  Espai del peix

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Palamoswing - 28a edició de la Botiga al Carrer

POSPOSAT ALS DIES 12 I 13 DE JUNY

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Regata Interescoles de Vela a la badia de Palamós

05/06  10:00h  Club de Vela Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"Terra de Mar - bloc3: Sostenibilitat i esports de mar"

05/06  10:00h  Àrea portuària

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada al claustre del Mas del Vent

05/06  12:00h  Mas del Vent

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Música: "A capella" amb Les Fourchettes

05/06  20:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

20è Concurs de pintura ràpida

06/06  09:00h  Carrers de Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Palamoswing - 28a Edició de la botiga al carrer

POSPOSAT ALS DIES 12 I 13 DE JUNY

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"Terra de Mar - bloc3: Sostenibilitat i esports de mar"

06/06  10:00h  Àrea portuària

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Jornada de portes obertes en el Museu de la Pesca

06/06  10:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Tertúlia literària: "Atrapa la llebre"

07/06  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Biblioteques amb D.O. "Dionís nu"

09/06  20:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Sessió de Bibliomenuts amb Eva González

10/06  17:15h  Biblioteca M.

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Presentació llibre: "Mar d'estiu" de Rafel Nadal

10/06  19:00h  Espai del Peix

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Show-cooking de cuina marinera a l'Espai del Peix

11/06  20:00h  Espai del peix

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Palamoswing - 28a Edició de la botiga al carrer

12/06  10:00h  Carrers de Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada a les barques del peix

12/06  12:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Show-cooking de cuina marinera a l'Espai del Peix

12/06  20:00h  Espai del peix

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona

12/06  20:00h  Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Palamoswing - 28a Edició de la botiga al carrer

13/06  10:00h  Carrers de Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"Els ibers i el mar" Visita guiada gratuïta

13/06  12:00h  Poblat Iber

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Biblioteques amb D.O. al castell de Sant Esteve

16/06  19:00h  Castell de Sant Esteve

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Contes musicats a càrrec de Cia. La Sal d’Olot

17/06  17:30h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Inauguració de l'exposició: "Plàstic. Genial o pervers?"

18/06  18:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Exposició de fotografia: Homenatge a Josep Lois

18/06  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Bitàcola Bike 2021 amb el Club Alpí Palamós

19/06  08:30h  Pineda d’en Gori

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Donació de sang al CAP ( 10h-14h i de 16h-20:30h)

19/06  10:00h  CAP Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Tarda de fútbol sala

19/06  16:00h  Pavelló Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada gratuïta al Museu de la Pesca

19/06  17:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

42a Marxa Mar i Muntanya Vila de Palamós

20/06  07:00h  Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Teatre a La Gorga: "Pep Bou Experiències"

20/06  19:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert de Festa Major amb Gospel Choir

20/06  20:00h  Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Llegir el teatre: “L'huracà", de Carme Montoriol

21/06  19:00h  Biblioteca Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

XXII edició de la Primera Nit d'Estiu amb el grup Port-bo

21/06  21:30h  Moll pesquer

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Inaguració exposició temporal "La barraca onírica: Dalí..."

22/06  19:00h  Capella del Carme

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Palamós Virtual Races Curses Festa Major

23/06 a 25/07 www.palamosesportiu.cat

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Activitats del "Pregó de Festa Major 2021"

23/06  18:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Punt Lila a càrrec de l’Associació La Nut

23/06  20:00h  Muru

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert: The Covers Band & Friends

23/06  22:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Jornada de portes obertes en el Museu de la Pesca

24/06  10:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Vermut familiar: "Ouh Yeah!" a càrrec del Dr. Fever

24/06  11:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Missa solemne

24/06  12:00h  Esglèsia Sta Maria

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Espectacle familiar "Ambicions" amb Teatro Sobre Ruedas

24/06  18:30h  Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Scape Room de carrer - Projecte Gèminis

24/06  19:00h  Plaça M. Gumersind

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert de Festa Major a càrrec de La Selvatana

24/06  19:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Espectacle familiar "Dones de circ" Teatro Sobre Ruedas

24/06  20:00h  Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert de Festa Major a càrrec de La Selvatana (R)

24/06  22:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Vermut de la comèdia: "Monòlegs" amb Les Braves

25/06  11:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Punt Lila a càrrec de l’Associació La Nut

25/06  17:00h  Passeig del mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Semi-final, Final de futbolí i entrega de premis

25/06  17:00h  Espai Jove

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada gratuïta al Museu de la Pesca

25/06  17:00h  Museu de la Pesca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"Els ibers i el mar" Visita guiada gratuïta

25/06  18:00h  Poblat Iber

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada al Poblat Iber de Castell

25/06  18:00h  Poblat Iber de Castell

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

"2 Gardènies" (cançó catalana i molt més)

25/06  19:00h  Teatre La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert de Festa Major a càrrec de "Diversiones"

25/06  19:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Audició de sardanes amb "La Principal de Llobregat"

25/06  20:00h  Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert de Festa Major a càrrec de "Diversiones" (R)

25/06  22:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Punt Lila a càrrec de l’Associació La Nut

26/06  09:00h  Mercat de Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Vermut electrònic amb Dj Dani Homs

26/06  11:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Ruta guiada per Sant Joan i fins al Molí de Vent

26/06  18:00h  Sant Joan de Palamós

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Jocs familiar amb Fefe i Cia

26/06 18:00h  Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Concert homenatge a Aretha Franklin

26/06  19:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Audició de sardanes amb la cobla La Bisbal d’Empordà

26/06  20:00h  Passeig del Mar

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Cinema a la fresca. Projecció de "Grease"

26/06  22:30h  Pl. Josep Sarquella

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Vermut electrònic a càrrec dels Txondos

27/06  11:00h  Arbreda Municipal

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Visita guiada al Castell de Sant Esteve de Mar

27/06  12:00h  La Fosca

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Presentació CD "Contradicción acústico"

27/06  19:00h  Teatre de La Gorga

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Audició de sardanes amb la "Cobla Sant Jordi"

27/06  20:00h  Abreda Municipal

Exposició (a partir del 18/06)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

Plàstic. Genial o pervers?

Horaris del Museu de la Pesca

Exposició (a partir del 22/06)

logo-oficial-palamos-2020-fondo-blanc

La barraca onírica: Dalí, Joan Vehí i la creació contemporània

Horaris de la Capella del Carme

Consulta el Santoral

QUIN SANT ES CELEBRA AVUI?

El santoral és el calendari litúrgic que indica la data en la qual se celebren les festivitats en honor d’un sant/a o una altra figura religiosa. El calendari actualment en ús per l’Església Catòlica és una versió modificada del costum paleocristià de commemorar la mort dels màrtirs en el seu aniversari.

En aquesta secció pots consultar els sants que es celebren durant aquest mes. A Catalunya és habitual saludar i felicitar les persones el dia del seu sant. Així que apunta els noms dels sants i santes que apareixen en aquesta pàgina i felicita a les teves amigues, amics, familiars, coneguts i saludats.

JUNY 2021

05  >  10  >  15  >  20  >  25

DIA 01

Sant Justí
Sant Ignasi
Sant Flor

DIA 02

Sant Germà
Sant Marcelí
Sant Paulí

DIA 03

Sant Carles Luanga
Sant Isaac
Santa Oliva

DIA 04

Santa Clotilde
Santa Noemí
Santa Rut

DIA 05

Sant Bonifaci
Sant Sanç
Santa Zenaida

DIA 06

Sant Artemi
Sant Bertran
Sant Norbert

DIA 07

Santa Agilberta
Sant Sabinià
Sant Vistremont

DIA 08

Santa Cal·liope
Sant Guillem
Sant Severí

DIA 09

Sant Efrem
Sant Marí
Sant Prim

DIA 10

Sant Asteri
Sant Mauri
Sant Timoteu

DIA 11

Sant Adelaida
Sant Bernabé
Santa Rosalina

DIA 12

Sant Abalbert
Santa Aleyda
Sant Onofre

DIA 13

Sant Antoni de Pàdua
Santa Aquilina
Sant Aventí

DIA 14

Santa Digna
Santa Elisenda
Sant Eliseu

DIA 15

Santa Benilde
Sant Bernat d’Aosta
Sant Landelí

DIA 16

Sant Ferriol
Sant Ilpidi
Sant Quirze

DIA 17

Santa Emília Vialar
Sant Ismael
Sant Pau Buralls

DIA 18

Santa Elsa
Sant Marcel·lià
Sant Teòdul

DIA 19

Santa Aurora
Sant Gervasi
Sant Romuald

DIA 20

Santa Elia
Santa Florentina
Sant Silveri

DIA 21

Sant Apol·linar
Santa Demètria
Sant Lluís Gonzaga

DIA 22

Sant Adaci
Santa Consòrcia
Sant Paulí de Nola

DIA 23

Santa Agripina
Sant Josep Cafasso
Sant Jacob

DIA 24

Sant Farnaci
Sant Joan Baptista
Sant Orenci

DIA 25

Sant Guillem
Santa Oròsia
Sant Pròsper

DIA 26

Sant Antelm
Sant Pelai
Santa Perseveranda

DIA 27

Sant Círil
Sant Ladislau
Sant Samsó

DIA 28

Sant Argimir
Sant Ireneu
Santa Marcel·la

DIA 29

Santa Emma
Sant Pau
Sant Pere

DIA 30

Santa Emiliana
Santa Lucina
Sant Marçal

Calendari Laboral 2021

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 queda configurat amb les següents dates:

 • Divendres 1 de gener (Cap d’any)
 • Dimecres 6 de gener (Reis)
 • Divendres 2 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 5 d’abril (Pasqua Florida)
 • Dissabte 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dijous 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dimarts 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dilluns 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Dimecres 8 de desembre (La Puríssima)
 • Dissabte 25 de desembre (Nadal)

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 • Palamós, 23 de juny i 25 de juny
 • Calonge, 12 de juliol i 11 de novembre
 • Sant Antoni de Calonge, 14 de juny i 1 de setembre
 • Castell-Platja d’Aro, 11 de febrer i 8 de setembre
 • Sant Feliu de Guíxols, 12 de febrer i 2 d’agost
 • Vall-llobrega, 25 de gener i 20 de setembre
 • Mont-ras, 24 de maig i 7 de desembre
 • Palafrugell, 24 de maig i 20 de juliol
 • Bisbal d’Empordà, la, 24 de maig i 16 d’agost
 • Torroella de Montgrí, 24 de maig i 25 d’agost
 • Girona, 26 de juliol i 29 d’octubre
 • Barcelona, 24 de maig i 24 de setembre

*Font: Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya

FESTES A CATALUNYA

El calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 queda configurat amb les següents dates:

 • CAP D’ANY
  Divendres 1 de gener
 • REIS
  Dimecres 6 de gener
 • DIVENDRES SANT
  Divendres 2 d’abril
 • PASQUA FLORIDA
  Dilluns 5 d’abril
 • FESTA DEL TREBALL
  Dissabte 1 de maig
 • SANT JOAN
  Dijous 24 de juny
 • DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
  Dissabte 11 de setembre
 • FESTA NACIONAL D’ESPANYA
  Dimarts 12 d’octubre
 • TOTS SANTS
  Dilluns 1 de novembre
 • DIA DE LA CONSTITUCIÓ
  Dilluns 6 de desembre
 • LA PURÍSSIMA
  Dimecres 8 de desembre
 • NADAL
  Dissabte 25 de desembre

Font: Generalitat de Catalunya

FESTES LOCALS

A més de les festes esmentades es fixen dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments:

 • PALAMÓS
  23 juny i 25 juny
 • CALONGE
  12 juliol i 11 novembre
 • SANT ANTONI DE CALONGE
  14 juny i 1 setembre
 • CASTELL-PLATJA D’ARO
  11 febrer i 8 setembre
 • SANT FELIU DE GUÍXOLS
  12 febrer i 2 agost
 • VALL-LLOBREGA
  25 gener i 20 setembre
 • MONT-RAS
  24 de maig i 7 desembre
 • PALAFRUGELL
  24 de maig i 20 juliol
 • LA BISBAL D’EMPORDÀ
  24 de maig i 16 agost
 • TORROELLA DE MONTGRÍ
  24 de maig i 25 agost
 • GIRONA
  26 de juliol i 29 octubre
 • BARCELONA
  24 de maig i 24 setembre

Font: Generalitat de Catalunya

Dies Internacionals i Mundials

DIES INTERNACIONALS OFICIALS

Són els proclamats per l’ONU, i la data la decideix l’òrgan més representatiu de l’ONU, que és l’Assemblea General. La proposta pot provenir d’un país membre, o de la pròpia Assemblea General, o d’algun organisme important dins d’un país membre. Com a exemple citem: el “Dia Internacional de les Famílies”, el “Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió” o el “Dia Mundial del Medi Ambient”.

 

DIES MUNDIALS OFICIALS

Són els proclamats per les agències especialitzades adherides a l’ONU, com l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a exemples, el “Dia Mundial sense Tabac” (OMS) o el “Dia Mundial contra el Treball Infantil” (Organització Mundial del Treball).

 

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS NO OFICIALS

Es tracta de dies proclamats per altres tipus d’organitzacions, associacions i col·lectius, que s’han popularitzat amb el pas el temps i que es celebren a nivell mundial, com poden ser: el “Dia Internacional de l’Orgull LGBT” o el “Dia Internacional dels Drets dels Animals”.

 

DIES POPULARS

Es tracta de dies de… “el que sigui”, però que no tenen el qualificatiu de “mundials” o “internacionals”, tot i que es celebren a tot el món. Estem parlant de dies com: el “Dia de la Mare”, el “Dia del Pare”, o bé altres més minoritaris com el “Dia de No Comprar Res” (BND Buy Nothing Day), el “Dia del Solter” o “L’Hora del Planeta”, per posar alguns exemples.

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (OFICIALS)    DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS (NO OFICIALS)    DIES POPULARS

 

CLASSIFICACIÓ PER COLORS

Dies Internacionals i Mundials (oficials)

Dies Internacionals i Mundials (no oficials)

Dies Populars

 

JUNY 2021

Dia 01

Dia Mundial de les Mares i els Pares

Dia Mundial de la Llet

Dia Mundial dels Esculls

Dia 02

Dia Mundial del Corredor

Dia Nacional del Donant d’Òrgans i Teixits

Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis

Dia Internacional del Periodista Esportiu

Dia 03

Dia Mundial de la Bicicleta

Dia del Corpus Christi

Dia 04

Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d’Agressió

Dia Mundial de la Fertilitat

Dia 05

Dia Mundial del Medi Ambient

Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal

Dia 06

Dia Mundial dels Pacients Trasplantats

Dia de la Llengua Russa

Dia 07

Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments

Dia Mundial dels Drets del Naixement

Dia Mundial del Falciot

Dia 08

Dia Mundial dels Oceans

Dia Mundial contra la Falsificació

Dia Internacional dels Tumors Cerebrals

Dia 09

Dia Internacional dels Arxius

Dia 10

Dia Internacional de l’Heràldica

Dia 11

Dia Mundial del Càncer de Pròstata

Dia 12

Dia Mundial contra el Treball Infantil

Dia Internacional del Doblatge

Dia 13

Dia Internacional de Sensibilització sobre l’Albinisme

Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell

Dia 14

Dia Mundial del Donant de Sang

Dia 15

Dia Mundial de Conscienciació de l’Abús i el Maltractament en la Vellesa

Dia Global del Vent

Dia 16

Dia Internacional de les Remeses Familiars

Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble en Lluita de Sud-àfrica

Dia Mundial de les Tortugues Marines

Dia Internacional del Nen Africà

Dia 17

Dia Mundial de Lluita contra la Desertització i la Sequera

Dia Mundial de la Tapa

Dia 18

Dia de la Gastronomia Sostenible

Dia Internacional del Sushi

Dia 19

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Sexual en els Conflictes

Dia 20

Dia Mundial dels Refugiats

Dia Mundial de la Distròfia Muscular FacioEscapuloHumeral

Yellow Day, el Dia més feliç de l’any

Dia 21

Dia Internacional de la Celebració del Solstici 

Dia Internacional del Sol 

Solstici d’Estiu

Dia Internacional de l’Ioga

Dia Mundial de la Lluita contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) 

Dia Europeu de la Música

Dia Internacional de l’Anirídia 

Dia de Portar el Gos al Treball 

Dia Internacional de SYNGAP

Dia 22

Dia Internacional dels Boscos Tropicals

Dia del Futbolista Argentí

Dia 23

Dia de les Nacions Unides per a l’Administració Pública

Dia Internacional de les Vídues

Dia 24

Dia Internacional contra la Contaminació Electromagnètica

Dia 25

Dia de la Gent de Mar

Dia 26

Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues

Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura

Dia 27

Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses

Dia Internacional de les Persones Sordes-cegues

Dia 28

Dia Internacional de l’Orgull LGBT o Dia de l’Orgull Gai

Dia Mundial de l’Arbre

Dia 29

Dia Internacional dels Tròpics

Dia Europeu de l’Esclerodèrmia

Dia 30

Dia Internacional dels Asteroides

Dia Internacional del Parlamentarisme

Dia de les Xarxes Socials

Creuers turístics a Palamós

ESCALES PROGRAMADES AL PORT DE PALAMÓS

En funció de com vagi evolucionant la pandèmia generada pel Covid-19 i tant punt es confirmin les dades per part de Ports de la Generalitat, publicarem en aquest apartat el llistat de creuers inicialment programats per aquest 2021.