AVÍS LEGAL

 

1 – INFORMACIÓ DEL TITULAR DEL WEB

La propietària i responsable editorial del web és l’associació cultural Centre d’Iniciatives Audiovisuals.

  • Pagès Ortiz, 79 baixos local B 17230 Palamós
  • Email – contingutsweb8@gmail.com
  • Identificació fiscal (NIF): G 17476706
  • Entitat cultural, sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

 

2 – OBJECTE DE LA PLANA WEB I ACCÉS DELS USUARIS

Aquest espai web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer totes les activitats que Televisió Palamós desenvolupa al llarg de l’any tant pel que fa a la futura nova programació (que inicialment s’emetrà pel mateix web), divulgació de material audiovisual d’arxiu, galeries fotogràfiques de diferents activitats del municipi, ofertes publicitàries d’empreses i autònoms, propostes de tallers audiovisuals per al jovent i la gent gran i una àmplia informació sobre la ciutat (agenda d’activitats, notícies, comunicats institucionals, cartellera comarcal, informacions sobre les platges, aparcaments i altres dades sobre el municipi de Palamós que considerem d’interès general).

La navegació i utilització d’aquest lloc web és gratuïta i atribueix de forma automàtica a qualsevol persona que navegui, accedeixi o utilitzi qualsevol de les pàgines publicades, la condició d’Usuari. El present Avís Legal, o la seva actualització, estarà disponible en aquest web i s’entendrà vigent des de la seva publicació en el mateix, pel que recomanem a l’Usuari que el consulti amb regularitat.

 

3 – PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts d’aquest espai web, incloent el format de presentació d’imatges, logotips, textos, així com aplicacions informàtiques, codi font i el nom dels dominis palamosdigital.com i tvpalamos.com, són propietat del Centre d’Iniciatives Audiovisuals (en endavant el Titular) o bé aquest ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, o bé es tracta d’imatges i textes de lliure accés destinats a la informació i promoció d’aquest canal audiovisual i del municipi de Palamós.

Els elements descrits anteriorment, estan protegits per les lleis i tractats internacionals pel que fa a propietat intel.lectual i/o industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini. Es permet l’ús d’hipervincles a aquest espai web i a la utilització o reproducció dels seus continguts, prèvia autorització del Titular i sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervincle al web.

Queda prohibida la utilització de marcs (frames), o qualsevol altre tipus de mecanisme per ocultar l’origen o font dels continguts, així con la transformació o explotació dels mateixos amb finalitats contraries a la llei, o que puguin lesionar els interessos del Titular o de tercers legítims, o que puguin constituir una competència deslleial o, en general, en contra del que disposa aquest Avís legal.

 

4 – PUBLICITAT

A la pàgina Web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas pugui ser d’aplicació. El Titular no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Cal assenyalar que aquest web no es planteja com un negoci, atès que no hi ha cap empresa al darrera, sinó una associació cultural sense ànim de lucre, que destina les possibles aportacions publicitàries exclusivament a cobrir les despeses de funcionament de tota la infraestructura necessària per a poder el·laborar cada setmana la informació que s’ofereix al ciutadà.

 

5 – CONTINGUTS DE TERCERS

Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació. La seva inclusió no implica necessàriament ni la identificació ni l’associació del Titular amb els responsables d’aquests altres llocs web, motiu pel qual aquest declina tota responsabilitat en relació als mateixos, així com pels danys que puguin causar per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers.

El Titular només podrà ser responsable dels continguts conforme al que estableix la “Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, en cas de que, havent tingut coneixement efectiu d’una situació il.legal, no suprimeixi o inutilitzi els enllaços als mateixos.

 

6 – MODIFICACIONS I CONTINUITAT DEL SERVEI WEB

El Titular no garantitza la disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts, per motius tècnics, de seguretat, o manteniment del servei, per problemes a causa del servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que escapin al seu control, pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

El Titular no es fa responsable dels problemes, errors o danys, directes o indirectes, que puguin ocasionar-se al sistema informàtic de l’Usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica maliciosa a l’ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques amb versions no actualitzades o de les que no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com del present Avís Legal.

També es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

 

7 – US CORRECTE DEL WEB PER PART DELS USUARIS

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que s’ofereixen en aquest web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a NO emprar-los per:

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de https://palamosdigital.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
(d) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular del web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

 

8 – LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquest web o els seus continguts es regiran conforme la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, excepte en els casos en que no sigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de La Bisbal d’Empordà, amb la renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

 

Edició: 20 de maig de 2019