CANAL ELECCIONS

RESULTATS DEL 26M

 

En aquest nou apartat us oferim tots els resultats, per meses electorals, que han obtingut les diferents candidatures que han participat en aquestes eleccions 2019. Tot seguit, per que pogueu veure d’on surten els 17 regidors farem un exercici matemàtic aplicant la Llei D’Hondt. Finalment, trobareu un “històric” amb la relació del número de regidors que ha tret cada candidatura en les eleccions municipals fetes a Palamós entre el 1983 i el 2019.

TELEVISIÓ PALAMÓS – CANAL ELECCIONS

RESULTATS DEL 26M

 

En aquest nou apartat us oferim tots els resultats, per meses electorals, que han obtingut les diferents candidatures que han participat en aquestes eleccions 2019. Tot seguit, per que pogueu veure d’on surten els 17 regidors farem un exercici matemàtic aplicant la Llei D’Hondt. Finalment, trobareu un “històric” amb la relació del número de regidors que ha tret cada candidatura en les eleccions municipals fetes a Palamós entre el 1983 i el 2019.

 

 

RESULTATS DE LES CANDIDATURES

TABLA DE DADES AMB ELS RESULTATS OBTINGUTS PER ERC, PSC, JXC I CS A LES MUNICIPALS 2019

CODI MESALOCALITZACIÓ ERC PSC JxC C's CENS VOTS
01001AAjuntament de Palamós 254 52 42 28 681 447
01001BAjuntament de Palamós 235 62 48 12 662 445
01002AEscola La Vila 221 66 46 18 728 429
01002BEscola La Vila 239 55 43 17 700 445
01003AEscola La Vila 159 71 26 22 539 335
01003BEscola La Vila 179 56 28 14 559 345
01004UEscola La Vila 233 55 36 30 667 428
02001US.P. Nau dels 50M. 311 84 67 29 1002 623
02002AS.P.Nau dels 50M. 189 53 46 25 651 399
02002BS.P. Nau dels 50M. 199 38 37 16 614 375
03001AAula d'Aprenentatge 147 45 15 13 432 264
03001BS.P. Nau dels 50M. 235 92 45 25 847 489
03002ASala Polivalent Es Pla 92 112 26 36 591 332
03002BSala Polivalen Es Pla 124 140 19 28 642 380
03003AS.P. Nau dels 50M. 229 100 51 35 781 491
03003BS.P. Nau dels 50M. 213 61 50 31 732 445
04001AAula d'Aprenentatge 167 113 30 34 751 426
04001BAula d'Aprenentatge 174 67 31 28 665 365
04002AAula d'Aprenentatge 148 57 32 17 529 330
04002BAula d'Aprenentatge 132 63 28 15 475 287
NÚM. VOTS 3.8801.44274647313.2488.080
% DE VOTS 48,5018,009,305,90
REGIDORS 10 3 2 1

TABLA DE DADES AMB ELS RESULTATS OBTINGUTS PER LA CUP, SOMARA, JXPSJ I PP A LES MUNICIPALS 2019

CODI MESALOCALITZACIÓ CENSCUP SAPJXPSJ PP VOTS
01001AAjuntament de Palamós 681 18 17 15 10 447
01001BAjuntament de Palamós 662 18 29 17 9 445
01002AEscola La Vila 728 18 31 15 9 429
01002BEscola La Vila 700 36 29 6 8 445
01003AEscola La Vila 539 12 11 14 11 335
01003BEscola La Vila 559 28 10 9 9 345
01004UEscola La Vila 667 16 29 15 11 428
02001US.P. Nau dels 50M. 1002 31 37 23 26 623
02002AS.P.Nau dels 50M. 651 15 19 33 14 399
02002BS.P. Nau dels 50M. 614 22 16 31 11 375
03001AAula d'Aprenentatge 432 11 20 4 6 264
03001BS.P. Nau dels 50M. 847 18 26 24 11 489
03002ASala Polivalent Es Pla 591 11 23 11 15 332
03002BSala Polivalen Es Pla 642 19 14 14 15 380
03003AS.P. Nau dels 50M. 781 15 15 19 14 491
03003BS.P. Nau dels 50M. 732 23 23 19 18 445
04001AAula d'Aprenentatge 751 36 11 15 11 426
04001BAula d'Aprenentatge 665 25 8 17 13 365
04002AAula d'Aprenentatge 529 23 8 16 19 330
04002BAula d'Aprenentatge 475 16 12 9 7 287
NÚM. VOTS13.248 411 388 3262478.080
PORCENTATGE 5,10% 4,80% 4,10%3,10%
REGIDORS1000

APLICACIÓ DE LA LLEI D’HONDT

DE QUINA MANERA SURTEN ELS 17 REGIDORS QUAN APLIQUEM LA LLEI D'HONDT?

El primer que hem d’obtenir és la xifra “màgica” del 5% que és la “barrera” que s’aplica en unes eleccions Municipals i en les del Parlament (per eleccions al Congrés la “barrera” és del 3%). Qué volem dir quan ens referim a la “barrera”? Doncs que tots els partits que no arribin a un mínim del 5% dels vots vàlids ja queden descartats abans d’aplicar la Llei D’Hondt.

Llavors… qué son els VOTS VÀLIDS? Es considera vot vàlid a tots els vots emesos excepte els vots nuls. O dit d’una altra manera, els vots en blanc + els vots a les candidatures. Per tant, en el cas que ens ocupa tenim 8.080 vots dels quals 94 són vots en blanc i 73 són nuls, per tant, els vots fets a les candidatures acceptats com a correctes són 7.913. Per tant, els vots vàlids són la suma dels 7.913 + 94 que fan el número Bond 8.007 (perdoneu l’acudit!).

Seguim… el 5% de 8.007 són 400,35 per tant, tots els partits amb menys de 401 vots quedan descartats en la “primera ronda”. Per tant,  no aconsegueixen passar ni SomAra Palamós amb 388 vots (es queda a 13 vots de passar el 5%), i ja més allunyats Junts x Palamós amb 326 vots i el Partit  Popular amb 247 vots.

Segona fase, apliquem la Llei D’Hondt: primer farem una columna ordenant de dalt a baix els partits amb més vots. I desprès dividirem per 1, per 2, per 3 fins arribar a 17 la xifra de vots totals de cada partit (tal i com us vàrem explicar en uns gràfics en la seccio “El dia de la votació”.

En realitat, per ser pràctics no calen tantes divisions. Nosaltres us posarem només els números necessaris perque veieu com funciona. Un cop posades les xifres, haurem de buscar les 17 més altes que són les que us posem tot seguit.

 

ATENCIÓ: PER VEURE AQUEST EXEMPLE CORRECTAMENT ACONSELLEM VEURE’L EN TABLETA O ORDINADOR!

ERC   3.880   1.940   1.293   970   776   647    554    485    431    388

PSC    1.442      721      481   360   288

JXC         746     373      249    186

C’S         473     236      158

CUP        411    205

 

REGIDORS OBTINGUTS (1983 – 2019)

COMPARATIVA DE REGIDORS OBTINGUTS PER CADA CANDIDATURA ENTRE EL 1983 I EL 2019

ANY 2019 – 10 RG
ANY 2015 – 06 RG
ANY 2011 – 02 RG
ANY 2007 – 01 RG
ANY 2003 – 01 RG
ANY 1999 – 01 RG
ANY 1995 – 01 RG
ANY 1991 – 00 RG
ANY 1987 – 01 RG
ANY 1983 – 03 RG
ANY 2019 – 04 RG
ANY 2015 – 06 RG
ANY 2011 – 08 RG
ANY 2007 – 08 RG
ANY 2003 – 06 RG
ANY 1999 – 05 RG
ANY 1995 – 04 RG
ANY 1991 – 05 RG
ANY 1987 – 06 RG
ANY 1983 – 05 RG
ANY 2019 – 02 RG
ANY 2015 – 02 RG
ANY 2011 – 05 RG
ANY 2007 – 03 RG
ANY 2003 – 05 RG
ANY 1999 – 07 RG
ANY 1995 – 06 RG
ANY 1991 – 11 RG
ANY 1987 – 07 RG
ANY 1983 – 07 RG
ANY 2019 – 01 RG    
ANY 2015 – ABSENT
ANY 2011 – ABSENT
ANY 2007 – ABSENT
ANY 2003 – ABSENT
ANY 1999 – ABSENT
ANY 1995 – ABSENT
ANY 1991 – ABSENT
ANY 1987 – ABSENT
ANY 1983 – ABSENT
ANY 2019 – 01 RG    
ANY 2015 – 01 RG    
ANY 2011 – ABSENT
ANY 2007 – ABSENT
ANY 2003 – ABSENT
ANY 1999 – ABSENT
ANY 1995 – ABSENT
ANY 1991 – ABSENT
ANY 1987 – ABSENT
ANY 1983 – ABSENT
ANY 2019 – 00 RG    
ANY 2015 – ABSENT
ANY 2011 – ABSENT
ANY 2007 – ABSENT
ANY 2003 – ABSENT
ANY 1999 – ABSENT
ANY 1995 – ABSENT
ANY 1991 – ABSENT
ANY 1987 – ABSENT
ANY 1983 – ABSENT
ANY 2019 – 00 RG    
ANY 2015 – 01 RG    
ANY 2011 – ABSENT
ANY 2007 – ABSENT
ANY 2003 – ABSENT
ANY 1999 – ABSENT
ANY 1995 – ABSENT
ANY 1991 – ABSENT
ANY 1987 – ABSENT
ANY 1983 – ABSENT
ANY 2019 – 00 RG
ANY 2015 – 01 RG
ANY 2011 – 01 RG
ANY 2007 – 01 RG
ANY 2003 – 01 RG
ANY 1999 – 01 RG
ANY 1995 – 02 RG
ANY 1991 – 01 RG
ANY 1987 – 03 RG
ANY 1983 – 01 RG